(Български) Настояване за намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ ЕАД

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

Изх. № АСЕП –327/ 04.06.2021 ДО: Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на услугата по снабдяване с електроенергия от доставчик от последна инстанция УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В продължение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен … Continue reading (Български) Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

(Български) Становище на АСЕП относно чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за единен формат за обмен на данни

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Удължаване на срока на решението за преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.