(Български) Предстояща дискусия “Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

IAEE Sofia Symposium – International Association for Energy Economics – 7 Dec 2018

The International Association for Energy Economics (IAEE) organizes its first event in Sofia, Bulgaria, on 7 December 2018. The Symposium will take place in Sofia University, Sofia, Bulgaria. The IAEE would support the founding of a Bulgarian Association for Energy Economics as a result of this first event in Sofia! Check the latest conference program … Continue reading IAEE Sofia Symposium – International Association for Energy Economics – 7 Dec 2018

(Български) Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, 19-21 септември, сп. Ютилитис

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, 08-10 август 2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Изп. директор на АСЕП г-жа Мария Кръстева взе участие в конференция “Индустрия и енергетика 2018”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.