Dnevnik.bg: Напрежението на пазара на ток се засилва

Aсоциация свободен енергиен пазар подкрепя спешна среща между всички заинтересовани страни на пазара на електроенергия – Министерството на енергетиката, БЕХ, енергийния регулатор КЕВР, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), работодателски и потребителски организации, за да се намери конструктивно решение на „създалата се ситуация“. Това пише в открито писмо до премиера Бойко Борисов. Отбелязва се, че при проведените вече дискусии не са постигнати „необходимите резултати“.

Под „създалата се ситуация“ от асоциацията имат предвид това, че пазарът на електроенергия има нужда от сигурност на доставките и финансово гарантиране на сделките в краткосрочен и дългосрочен план.

Предвид доминантното положение на производителите от структурата на БЕХ, доставките на електроенергия могат да бъдат гарантирани единствено от държавните производители, се посочва в писмото. Според него по неизвестни причини е създаден дефицит по отношение на дългосрочното предлагане от страна на държавните производители на електроенергия, което поставя в невъзможност да се изпълняват сключени сделки с крайни потребители.

Резултатът от това е, че част от търговците на електроенергия се оттеглиха от пазара, други бяха отстранени, а трети започнаха да предоговарят текущи договори. От своя страна потребителите реагират на драстичнотото поскъпване, с което е застрашено тяхното икономическо благосъстояние и се обявиха против, обяснява асоциацията си в писмото.

Един от примерите за изключване от пазара на ток е на търговеца „Фючър енерджи“(който съвместно с индийска компания се канеше да купи бизнеса на ЧЕЗ в България – бел. ред.). Тъкмо този случай показа, че част от електроенергията у нас не се продава свободно и в определени моменти се създава изкуствен недостиг. Това накара Асоциацията на работодателските организации да призове за довършване на либерализацията на енергийния пазар като обяви, че свободният пазар на ток не е съвсем прозрачен.

В резултат спешно бяха предложени и приети законови промени. С тях се въвежда задължението всички сделки с електрическа енергия, включително и от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност от над 5MW, да се осъществяват на борсата. По този начин производителите на ток вече няма да могат да пласират електроенергия на свободния пазар чрез собствени търгове.

Оценката на Асоциацията свободен енергиен пазар е, че тези предлагани промени, са довели до напрежение между страните по веригата на производството, доставката и реализацията на електроенергия у нас.

Линк към публикацията