Становище на АСЕП относно публична информация за промени в ЗЕ

Изх. № АСЕП  158/ 14.03.2018 До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Копие до: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Копие до: Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   ОТНОСНО:  Изложена информация по време на Дискусия „Предстоящи промени в ЗЕ … Прочетете още Становище на АСЕП относно публична информация за промени в ЗЕ

Становище на АСЕП за намаляване на тарифата на БНЕБ за сегмент „в рамките на деня“

Изх. № АСЕП 156 / 23.02.2018 ДО: КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БНЕБ ЕАД СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ 19    ОТНОСНО:  Тарифа за таксите на пазарен сегмент „в рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД     УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,   Основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е изграждането на реална конкурентна среда на … Прочетете още Становище на АСЕП за намаляване на тарифата на БНЕБ за сегмент „в рамките на деня“

Становище на АСЕП относно Правила за работа на БНЕБ ЕАД, влизащи в сила от 26.02.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на БНЕБ ЕАД за стартирането на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“. В тази връзка Ви представяме експертното становище на нашите членове, водещи търговци на електроенергия в България, като вярваме, че чрез техния опит ще допринесем за създаването на ефективна нормативна рамка за осъществяване на … Прочетете още Становище на АСЕП относно Правила за работа на БНЕБ ЕАД, влизащи в сила от 26.02.2018 г.

Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП 154 / 15.02.2018 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СОФИЯ 1000, УЛ. ТРИАДИЦА 8   ОТНОСНО:  Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 21.01.2018 г   УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА, От името на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) – сдружение, представляващо интереса на търговските участници на свободния пазар … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект за ИД на Закона за енергетиката

Позиция на АСЕП относно проблеми в работата на свободния пазар на електроенергия в България

Изх. № АСЕП 153 / 02.02.2018 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   КОПИЕ ДО: ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   КОПИЕ ДО: ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   КОПИЕ ДО: АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ   ОТНОСНО:  Проблеми в работата на свободния пазар на … Прочетете още Позиция на АСЕП относно проблеми в работата на свободния пазар на електроенергия в България