Обща позиция на АСЕП и АТЕБ относно Нови правила за работа на ЦПДД на БНЕБ

ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, БУЛ. ДОНДУКОВ 8-10 Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СОФИЯ 1000, УЛ. ТРИАДИЦА 8 Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ 1000, УЛ. ВЕСЛЕЦ 16 Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР, БНЕБ ЕАД СОФИЯ 1000, БУЛ. ДОНДУКОВ 19 Г-Н … Прочетете още Обща позиция на АСЕП и АТЕБ относно Нови правила за работа на ЦПДД на БНЕБ

Становище относно промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Изх. № АСЕП-0150/29.12.2017 г. ДО Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ Изпълнителен директор Българска независима енергийна борса ЕАД гр. София 1000, бул. Княз Дондуков № 19 Е-mail: office@ibex.bg ОТ Сдружение „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИEН ПАЗАР“ гр. София 1612, ул. Найден Геров 6, ет.4, оф. 7 Е-mail: office@asep.bg Относно: Промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД и промяна в … Прочетете още Становище относно промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Писмо на АСЕП до БНЕБ с искане за намаляване на тарифите и временно замразяване на Contiunuous trading

До Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ Изпълнителен директор Българска независима енергийна борса ЕАД гр. София 1000, бул. Княз Дондуков № 19 Е-mail: office@ibex.bg КОПИЕ ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА Министър Министерство на енергетиката гр. София 1000, ул. “Триадица” 8 Е-mail: e-energy@me.government.bg Относно: Необходимост от намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ и временна мярка за екран Continuous … Прочетете още Писмо на АСЕП до БНЕБ с искане за намаляване на тарифите и временно замразяване на Contiunuous trading

Отворено писмо на АСЕП до представители на медии

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ, УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,   Днес, 15.12.2017 г., председателят на Енергийната комисия в Парламента на Р. България Делян Добрев призова от официалната трибуна на най-висшия държавен орган всички икономически субекти да се снабдяват с електроенергия от регулиран пазар.  Председателят на законодателната комисия, която трябваше да работи за пълна либерализация на пазара в България, … Прочетете още Отворено писмо на АСЕП до представители на медии

Становище на АСЕП до премиера Бойко Борисов относно поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България

Становище на АСЕП до премиера Бойко Борисов относно поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, След редица проведени срещи съвместно с Министерството на енергетиката и представители на Български енергиен холдинг и Българска федерация на индустриалните консуматори по повод дългосрочното обезпечаване доставките на електроенергия на свободния пазар в България, на които бяха … Прочетете още Становище на АСЕП до премиера Бойко Борисов относно поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България

Страница 6 от 11« Първа...45678...Последна »