Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

На 11.06.2018 АСЕП получи писмо от председателя на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) г-н Алберто Поточниг. Документът е в отговор на подаден сигнал на АСЕП за пропуски от страна на ЕСО ЕАД при публикуването на пазарни данни, които могат да се тълкуват като нарушение на REMIT Уважаема г-жо Кадиева, Бих искал да Ви … Прочетете още Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

Становище относно проектонаредба за ИД на Наредба №1 на КЕВР за регулиране на цените на електроенергия

Изх. № АСЕП-0180/23.05.2016 г. ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Относно:  Становище относно проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1  от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия   УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В изпълнение на основния приоритет  на Асоциация свободен енергиен пазар за осигуряване на … Прочетете още Становище относно проектонаредба за ИД на Наредба №1 на КЕВР за регулиране на цените на електроенергия

Писмо на АСЕП до Президента на Р. България с искане за вето на ЗЕ

Изх. № АСЕП  174/ 04.05.2018 До: Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ E-MAIL: priemna@president.bg    ОТНОСНО: Приет на 26.04.2018 г. от Народно събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура 854-01-19/27.03.2018   УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, Основният приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е осигуряване на стабилен, прозрачен и напълно либерализиран електроенергиен пазар … Прочетете още Писмо на АСЕП до Президента на Р. България с искане за вето на ЗЕ

Становище на АСЕП относно проектозакон за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП  169/17.04.2018 ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗЕ С ВХ. № 854-01-19 ОТ 27.03.2018 Г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Асоциация … Прочетете още Становище на АСЕП относно проектозакон за ИД на Закона за енергетиката

Становище на АСЕП относно модел за събиране на ЗкО от крайни потребители

Изх. № АСЕП  170/18.04.2018 До: Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ office@bfiec.org   Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ office@ceibg.bg   Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ bica@bica-bg.org   Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА office@bia-bg.com   Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ … Прочетете още Становище на АСЕП относно модел за събиране на ЗкО от крайни потребители