Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Изх. № АСЕП  197/ 30.07.2018 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 19.07.2018 г.   УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ Като сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Принципна позиция на АСЕП относно поискана оставка на председателя на КЕВР

Изх. № АСЕП  194/ 04.07.2018 До: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   Копие до:  ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ 44-ТО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ   Копие до:                                                                                 СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ    ОТНОСНО: ПОИСКАНА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,          Комисията за енергийно и водно … Прочетете още Принципна позиция на АСЕП относно поискана оставка на председателя на КЕВР

Становище на АСЕП относно реализирани търгове под пазарна цена на енергийната борса

До: Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Проведени търгове под пазарна цена на екран Auctions на ЦПДД на БНЕБ ЕАД на 27 и 28.06.2018 г. УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, В изпълнение на дългогодишната политика на … Прочетете още Становище на АСЕП относно реализирани търгове под пазарна цена на енергийната борса

Становище на АСЕП относно проект за банкова гаранция и договори с фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Изх. № АСЕП  185/ 08.06.2018   ДО: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно публикувани на www.fses.bg проекти за банкова гаранция и договори с фонд Сигурност на електроенергийната система   УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект за банкова гаранция и договори с фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Изх. № АСЕП  184/06.06.2018 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА    Копие до: Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ   ОТНОСНО: Становище относно проект на „Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ