Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Изх. № АСЕП  184/06.06.2018 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА    Копие до: Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ   ОТНОСНО: Становище относно проект на „Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

На 11.06.2018 АСЕП получи писмо от председателя на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) г-н Алберто Поточниг. Документът е в отговор на подаден сигнал на АСЕП за пропуски от страна на ЕСО ЕАД при публикуването на пазарни данни, които могат да се тълкуват като нарушение на REMIT Уважаема г-жо Кадиева, Бих искал да Ви … Прочетете още Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

Становище относно проектонаредба за ИД на Наредба №1 на КЕВР за регулиране на цените на електроенергия

Изх. № АСЕП-0180/23.05.2016 г. ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Относно:  Становище относно проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1  от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия   УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В изпълнение на основния приоритет  на Асоциация свободен енергиен пазар за осигуряване на … Прочетете още Становище относно проектонаредба за ИД на Наредба №1 на КЕВР за регулиране на цените на електроенергия

Писмо на АСЕП до Президента на Р. България с искане за вето на ЗЕ

Изх. № АСЕП  174/ 04.05.2018 До: Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ E-MAIL: priemna@president.bg    ОТНОСНО: Приет на 26.04.2018 г. от Народно събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура 854-01-19/27.03.2018   УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, Основният приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е осигуряване на стабилен, прозрачен и напълно либерализиран електроенергиен пазар … Прочетете още Писмо на АСЕП до Президента на Р. България с искане за вето на ЗЕ

Становище на АСЕП относно проектозакон за ИД на Закона за енергетиката

Изх. № АСЕП  169/17.04.2018 ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗЕ С ВХ. № 854-01-19 ОТ 27.03.2018 Г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Асоциация … Прочетете още Становище на АСЕП относно проектозакон за ИД на Закона за енергетиката

Страница 3 от 1112345...10...Последна »