Разполагаемостта на АЕЦ „Козлодуй“ за регулирания сегмент следва да е съобразена с графика на плановите годишни ремонти на 5 и 6 блок

Във връзка с предстоящата  нова ценова регулаторна  година  01.07.2017 – 30.06.2018,  КЕВР публикува и подложи на обществено обсъждане Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. Тъй … Прочетете още Разполагаемостта на АЕЦ „Козлодуй“ за регулирания сегмент следва да е съобразена с графика на плановите годишни ремонти на 5 и 6 блок

Предложените от КЕВР ценови решения са в полза на продължаващата регулация на електроенергийния пазар и задържат либерализацията

Във  връзка с публикуваният  от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ , в който са разгледани  заявления на енергийните дружества и са предложени нови цени на електрическа енергия от 01.07.2017, Асоциация „Свободен енергиен пазар“ представи становище на своите членове  – български компании, участващи в свободния пазар … Прочетете още Предложените от КЕВР ценови решения са в полза на продължаващата регулация на електроенергийния пазар и задържат либерализацията

АСЕП настоява за замразяване на всички компоненти в крайната цена на тока до приемането на нов пазарен модел

Становище на АСЕП във връзка със заявления за цени на електрическа енергия от 01.07.2017 Във връзка с публикувани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявления за цени на електрическа енергия от 01.07.2017, внесени от „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, електроразпределителните дружества и държавните производители „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица … Прочетете още АСЕП настоява за замразяване на всички компоненти в крайната цена на тока до приемането на нов пазарен модел

Становище на АСЕП във връзка с развитието на сектор електроенергетика

АСЕП ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА  С ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТ   „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,  НОЕМВРИ 2016“ Асоциация „Свободен енергиен пазар“ (АСЕП), обединяваща редица български компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия, приветства провеждането на   експертно  … Прочетете още Становище на АСЕП във връзка с развитието на сектор електроенергетика

АСЕП алармира за намаляване на ликвидността на борсата и изкривяване резултатите от работата на пазара до екстремни нива

АСЕП алармира, че значителното увеличение на потреблението на електрическа енергия в българската електроенергийна система през последните дни и предприетите мерки за ограничаване на предлагането на електрическа енергия на борсовия пазар е довело до намаляване на ликвидността на борсата , тъй като не се изпълняват задълженията за предлагане на минимални количества  съгласно поетите ангажименти към Европейската комисия. … Прочетете още АСЕП алармира за намаляване на ликвидността на борсата и изкривяване резултатите от работата на пазара до екстремни нива