Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

С решение по т.1 от Протокол №231, на 11.11.2015 г. КЕВР одобри Правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ. Тук можете да се запознаете с позицията и конкретните предложения на АСЕП от 05.11.2015 г. по предварителния проект  на КЕВР за ПИД ПТЕЕ. Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа … Прочетете още Становище относно проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, 05.11.2015 г.

Становище относно предложеното увеличение със 115% на цената за “задължение към обществото”

В проекта на доклад за определяне на нови цени в сектор „Електроенергетика“ се предвижда увеличаване на цената за задължения към обществото на 40,21 лв., считано от 01.07.2015 г. Тя е един от компонентите, формиращ крайната цена за електрическа енергия на потребителите на свободния пазар, и стойността й към днешна дата е в размер на близо … Прочетете още Становище относно предложеното увеличение със 115% на цената за “задължение към обществото”

Становище относно предложенията за облагане на износа на електроенергия с цена за “задължения към обществото”

Официалното становище може да намерите тук.

Позиция на „Асоциация Свободен Енергиен Пазар“ АСЕП относно номинациите за председател и членове на КЕВР

Във връзка с постъпилите номинации за председател и членове на Комисията заенергийно и водно регулиране

Страница 11 от 11« Първа...7891011