Становище на АСЕП относно нарушаване на сроковете според ПТЕЕ от страна на ЕСО ЕАД

Становище на АСЕП относно едностранно удължаване от страна на ЕСО ЕАД на срока за приемане на заявления за смяна на доставчик на електроенергия, входирано в КЕВР. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, Във връзка с отстраняването на „Фючър Енерджи“ ООД от пазара на електрическа енергия считано от 0:00 ч. на 02.12.2017 г, вчера (06.12.2017 г.) Електроенергиен системен … Прочетете още Становище на АСЕП относно нарушаване на сроковете според ПТЕЕ от страна на ЕСО ЕАД

Официално писмо на АСЕП относно Обезпечаване на количества електроенергия за свободен пазар

Официално писмо на АСЕП относно Обезпечаване на количества електроенергия за свободен пазар в България, изпратено на 04.12.2017 г. до Министерство на енергетиката, КЕВР, БЕХ, НЕК, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. УВАЖАЕМИ ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАНКОВ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с проведена на 30.11.2017 г. среща в Министерството на енергетиката по инициатива … Прочетете още Официално писмо на АСЕП относно Обезпечаване на количества електроенергия за свободен пазар

Становище на АСЕП относно Правилата за търговия с електрическа енергия, 21.11.2017

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), обединяваща редица български компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия,  приветства провеждането усилията на КЕВР за изготвяне на нови Правила за търговия с електрическа енергия  при спазване на принципите за равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни. Реферираме към входирано в деловодството на … Прочетете още Становище на АСЕП относно Правилата за търговия с електрическа енергия, 21.11.2017

Становище на АСЕП относно предложените промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, 07.11.2017

Във връзка с обявената процедура от Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия Асоциация свободен енергиен пазар внесе в КЕВР своите предложения за изменение на Правилата, както следва: 1. Като цяло АСЕП приветства извършването на измененията в Правилата, които са насочени към извършване на пазарното … Прочетете още Становище на АСЕП относно предложените промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, 07.11.2017

АСЕП: Плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ са обезпокоителни

АСЕП изрази безпокойство във връзка с плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ Във връзка с  разпространената в медиите информация, че   Български енергиен холдинг ЕАД като едноличен собственик на капитала на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) , е изразил съгласие за стартиране на процедура по възмездно придобиване от страна на Българска фондова борса … Прочетете още АСЕП: Плановете за прехвърляне на собствеността на БНЕБ към БФБ са обезпокоителни