АСЕП алармира за намаляване на ликвидността на борсата и изкривяване резултатите от работата на пазара до екстремни нива

АСЕП алармира, че значителното увеличение на потреблението на електрическа енергия в българската електроенергийна система през последните дни и предприетите мерки за ограничаване на предлагането на електрическа енергия на борсовия пазар е довело до намаляване на ликвидността на борсата , тъй като не се изпълняват задълженията за предлагане на минимални количества  съгласно поетите ангажименти към Европейската комисия. … Прочетете още АСЕП алармира за намаляване на ликвидността на борсата и изкривяване резултатите от работата на пазара до екстремни нива

АСЕП настоя за спешно ограничаване на износа на електроенергия от електроенергийната система на България

Във връзка с климатичните условия, довели до рекордно потребление на електрическа енергия в ЕЕС на Република България, както и във връзка отказа за предоставяне на системна помощ от страна на операторите в Румъния и Гърция, на 10.01.2017  АСЕП настоя за спешно въвеждане на ограничителен режим за спиране на износа на електрическа енергия от българската електроенергийна … Прочетете още АСЕП настоя за спешно ограничаване на износа на електроенергия от електроенергийната система на България

КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ провежда консултации с пазарни участници относно Правилата за търговия с електрическа енергия, в контекста на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия. КОЙ Е ПОКАНЕН ДА УЧАСТВА В КОНСУЛТАЦИИТЕ Потребители, производители, търговци на електрическа енергия, обединения … Прочетете още КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

АСЕП представи в БНЕБ ЕАД позиция относно Правила за установяване на централизиран пазар за двустранни договори

Във връзка с провежданите от  БНЕБ ЕАД  консултации по пакет от документи, свързани с установяването на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, на 08.08.2016г.  Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ внесе позиция, в която подчертава, че установяването на ликвидна енергийна борса е важен етап в развитието на  енергийния пазар на едро. АСЕП приветства … Прочетете още АСЕП представи в БНЕБ ЕАД позиция относно Правила за установяване на централизиран пазар за двустранни договори

Позиция на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ подчертава, че правомощията на КЕВР за регулиране на цените на електрическа енергия не могат да се използват по начин, който създава предимства за една или друга категория пазарни участници, а следва да са съобразени с принципа на равнопоставеност и недискриминация в енергийното регулиране. Насоките за енергийно регулиране в доклада на КЕВР … Прочетете още Позиция на АСЕП относно Доклад на КЕВР за определяне на цени в електроенергетиката от 27 май 2016г.

Страница 10 от 11« Първа...7891011