Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката

Изх. № АСЕП 285/20.05.2020 До: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Р. БЪЛГАРИЯ Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС … Прочетете още Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката

Допълнение към становище на АСЕП относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар

Изх. № АСЕП 283/07.05.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Допълнение към становище на АСЕП относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, На 22.04.2020 г. изпратихме становище на Асоциация свободен енергиен пазар (Изх. № АСЕП 282/21.04.2020) относно публикувания за обществено … Прочетете още Допълнение към становище на АСЕП относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар

Становище относно Проект на Правила за работа на борсов пазар

Изх. № АСЕП 282/21.04.2020 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Асоциация свободен енергиен пазар високо оценяваме усилията на Комисията по обединяане на борсовите правила в общ документ, както и изчистването на редица … Прочетете още Становище относно Проект на Правила за работа на борсов пазар

Искане за налагане на задължителни предписания от КЕВР към EРП

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, оф. 7, e-mail: office@asep.bg Относно: Искане за налагане на задължителни предписания във връзка с неспазване на нормативни задължения от страна на операторите на електроразпределителните мрежи УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, През последните дни Асоциация … Прочетете още Искане за налагане на задължителни предписания от КЕВР към EРП

Писмо на АСЕП с искане за намаляване на „Риск параметъра“ при определяне на обезпечения към БНЕБ

Изх. № АСЕП –281/ 07.04.2020 ДО Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД Копие до ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Необходимост от преизчисляване и намаляване на Риск параметъра във формулата за определяне на обезпечения за сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“ УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, … Прочетете още Писмо на АСЕП с искане за намаляване на „Риск параметъра“ при определяне на обезпечения към БНЕБ