Писмо до ЕСО ЕАД относно използване на водосбора на яз. Белмекен

Изх. № АСЕП 271 / 22.01.2020 ДO Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД ОТНОСНО: Публични изказвания от изминалата седмица, касаещи използването на водния ресурс на яз. Белмекен УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ, Обръщаме се към Вас … Прочетете още Писмо до ЕСО ЕАД относно използване на водосбора на яз. Белмекен

Становище АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация

Изх. № АСЕП –269/ 16.12.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   ОТНОСНО: Предложение на АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация на електроенергийния пазар в България   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Като … Прочетете още Становище АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация

Становище АСЕП относно Проект на Решение за определяне на пределна цена за балансираща енергия

Изх. № АСЕП –268/ 13.12.2019 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Проект на Решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на … Прочетете още Становище АСЕП относно Проект на Решение за определяне на пределна цена за балансираща енергия

Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Изх. № АСЕП 266 /09.12.2019 г. ДО: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители на асоцииран интерес на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Изх. № АСЕП –267/29.11.2019 До: Г-Н ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: АЕЦ Козлодуй ЕАД ОТНОСНО: Повишена аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ, Асоциация свободен енергиен пазар е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие на годината. … Прочетете още Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД