Потенциален риск за забавяне или пълна невъзможност за изплащане на компенсации за електроенергия през следващите месеци

Изх. № АСЕП 383/02.09.2022 г. До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Г-Н ДОБРИ МИТРЕВ АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ   Копие до: АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ       ОТНОСНО: Потенциален риск за забавяне или пълна невъзможност за изплащане на компенсации за … Прочетете още Потенциален риск за забавяне или пълна невъзможност за изплащане на компенсации за електроенергия през следващите месеци

Предложение за административна процедура за авансово изплащане към търговците на 80% от средстватa за компенсации

Изх. № АСЕП 373/21.07.2022 г.   До: Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н AСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   Копие до: Г-Н АНГЕЛНИН ЦАЧЕВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР       ОТНОСНО: Предложение за административна процедура за … Прочетете още Предложение за административна процедура за авансово изплащане към търговците на 80% от средстватa за компенсации

Позиция на АСЕП относно предложение на АОБР за начин на изплащане на компенсации на небитовите потребители на електроенергия

Изх. № АСЕП 372/15.07.2022 г. До: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА       ОТНОСНО: Позиция на АСЕП относно предложение на АОБР за начин на изплащане на компенсации на небитовите потребители на електроенергия       УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО НИНОВА,   Недоволството на търговците на … Прочетете още Позиция на АСЕП относно предложение на АОБР за начин на изплащане на компенсации на небитовите потребители на електроенергия

Настояване за авансово плащане на необходимите средствата за компенсациите

Изх. № АСЕП 367/04.07.2022 г.   До: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ   Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА       ОТНОСНО: Настояване за авансово плащане към търговците на електроенергия на необходимите средства за компенсация на небитовите потребители на електроенергия   … Прочетете още Настояване за авансово плащане на необходимите средствата за компенсациите

Въвеждане на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД

Изх. № АСЕП 368/04.07.2022 г.   До: Г-Н КОНСТАНТИН  КОНСТАНТИНОВ БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА Копие до: Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Въвеждане на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД   УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,   На 27.06.2022 г. БНЕБ анонсира въвеждането на нов продукт на екран „търгове“ на … Прочетете още Въвеждане на нов продукт на екран „търгове“ на ЦПДД