Становище относно предложение на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 396/24.11.2022 г.   До: КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС             ОТНОСНО: Становище относно входирано предложение с вх. номер: 48-254-04-33 от 23/11/2022 между първо и второ четене на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (сигнатура 48-202-01-26 от 01/11/2022) за прилагането … Прочетете още Становище относно предложение на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/1854

Становище АСЕП относно Проект на ПМС за прилагането на мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 396/24.11.2022 г. До: Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Копие до: КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС АДМИНИСТРАЦИЯ НА МС         ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за прилагането на мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с … Прочетете още Становище АСЕП относно Проект на ПМС за прилагането на мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Становище относно Проект на Закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 за спешна намеса

Изх. № АСЕП 390/18.10.2022 г. До: НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ   Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ   Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА КРИЗИСЕН ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКА   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ Г-ЖА ИВА ПЕТРОВА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ         ОТНОСНО: Становище АСЕП относно Проект на Закон … Прочетете още Становище относно Проект на Закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 за спешна намеса

Предложения на АСЕП за справяне с енергийната криза, в съответствие и с Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 388/10.10.2022 г. До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА КРИЗИСЕН ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКА       ОТНОСНО: Предложения на АСЕП за справяне с енергийната криза, в съответствие и  с Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 … Прочетете още Предложения на АСЕП за справяне с енергийната криза, в съответствие и с Регламент (ЕС) 2022/1854

Осигуряване на ликвидна подкрепа на доставчиците на електроенергия в България

Изх. № АСЕП 386/21.09.2022 г. До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Копие до: Г-Н ЕЛЕНКО БОЖКОВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА Г-ЖА ДИАНА МИТЕВА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ         ОТНОСНО: Осигуряване на … Прочетете още Осигуряване на ликвидна подкрепа на доставчиците на електроенергия в България