Становище на АСЕП относно Проект на Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Изх. № АСЕП 423 / 14.01.2024 г. ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенствате на … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Предложение за промяна в действащата процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Изх. № АСЕП 427 / 25.01.2024 г. До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Предложение за промяна в нормативно установената процедура за избор на председател и членове на Комисия за енергийно и водно регулиране … Прочетете още Предложение за промяна в действащата процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Становище на АСЕП относно проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата

Изх. № АСЕП 424 /18.01.2024 г. ДО: Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата

Становище на АСЕП относно Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Изх. № АСЕП 423 / 28.12.2023 г. ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници, публикуван за обществено обсъждане на 01.12.2023 г. УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на изпълнителната власт по изработване на дългоочакваната … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Становище на АСЕП относно Проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Изх. № АСЕП 423 / 19.12.2023 г. ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Становище АСЕП относно Проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, публикуван за обществено обсъждане на 11.12.2023 г. УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Както Ви е добре известно, Асоциация … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия