Принципна позиция на АСЕП относно поискана оставка на председателя на КЕВР

Изх. № АСЕП  194/ 04.07.2018 До: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   Копие до:  ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ 44-ТО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ   Копие до:                                                                                 СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ    ОТНОСНО: ПОИСКАНА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,          Комисията за енергийно и водно … Прочетете още Принципна позиция на АСЕП относно поискана оставка на председателя на КЕВР

Становище на АСЕП относно реализирани търгове под пазарна цена на енергийната борса

До: Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Проведени търгове под пазарна цена на екран Auctions на ЦПДД на БНЕБ ЕАД на 27 и 28.06.2018 г. УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ, В изпълнение на дългогодишната политика на … Прочетете още Становище на АСЕП относно реализирани търгове под пазарна цена на енергийната борса

Становище на АСЕП относно проект за банкова гаранция и договори с фонд “Сигурност на електроенергийната система”

Изх. № АСЕП  185/ 08.06.2018   ДО: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно публикувани на www.fses.bg проекти за банкова гаранция и договори с фонд Сигурност на електроенергийната система   УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проект за банкова гаранция и договори с фонд “Сигурност на електроенергийната система”

Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Изх. № АСЕП  184/06.06.2018 До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА    Копие до: Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ   ОТНОСНО: Становище относно проект на „Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, … Прочетете още Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

На 11.06.2018 АСЕП получи писмо от председателя на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) г-н Алберто Поточниг. Документът е в отговор на подаден сигнал на АСЕП за пропуски от страна на ЕСО ЕАД при публикуването на пазарни данни, които могат да се тълкуват като нарушение на REMIT Уважаема г-жо Кадиева, Бих искал да Ви … Прочетете още Отговор на ACER относно сигнал на АСЕП за пропуски при оповестяване на пазарни данни

Страница 1 от 1012345...10...Последна »