Становище на АСЕП относно публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Изх. № АСЕП 497 / 06.06.2024 ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7, e-mail: office@asep.bg ОТНОСНО: Публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2024 г. УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, От Асоциация свободен … Прочетете още Становище на АСЕП относно публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща в КЕВР по повод свръхвисоки цени за балансиране, вследствие новата Методика в сила от 01 май

Изх. № АСЕП 498/04.06.2024 г. До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД ОТНОСНО: Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща на 30 май по повод Методика за определяне на цени на балансираща енергия, влязла в сила на 01.05.2024 г. УВАЖАЕМИ ДОЦ. … Прочетете още Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща в КЕВР по повод свръхвисоки цени за балансиране, вследствие новата Методика в сила от 01 май

Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ КОПИЕ ДО: ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТНОСНО: Методика за определяне на цени на балансираща енергия УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, С настоящето писмо бихме искали да изразим колективното становище … Прочетете още Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в ЕЕС

Изх. № АСЕП 490/19.04.2024 До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ОТНОСНО: Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в електроенергийната система УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ, Обръщаме се към Вас във … Прочетете още Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в ЕЕС

Становище на АСЕП и АТЕБ относно Законопроект за ИД на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43

До: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43, внесен в Народно събрание на 05.04.2024 г. УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ, С настоящото писмо бихме искали да изразим нашето колективно становище на двете асоциации на търговци на електроенергия – Асоциация свободен енергиен пазар и … Прочетете още Становище на АСЕП и АТЕБ относно Законопроект за ИД на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43