Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Изх. № АСЕП 266 /09.12.2019 г. ДО: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители на асоцииран интерес на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Изх. № АСЕП –267/29.11.2019 До: Г-Н ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: АЕЦ Козлодуй ЕАД ОТНОСНО: Повишена аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ, Асоциация свободен енергиен пазар е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие на годината. … Прочетете още Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Предварително становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Във връзка с публикувания на 20.11.2019 г. Проект на Правила за търговия с електрическа енергия от Комисия за енергийно и водно регулиране (линк), Асоциация свободен енергиен пазар изразява следното предварително становище:  АСЕП одобрява въвеждането на нов вид търговски участник на електроенергийния пазар – агрегатор на група от обекти, което е важна стъпка за ефективното … Прочетете още Предварително становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Становище АСЕП относно дефицит в предлагането на електроенергия за предстоящата 2020 г.

Изх. № АСЕП –262/ 16.10.2019 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД   Г-Н НАСКО МИХОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД   Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД   Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ … Прочетете още Становище АСЕП относно дефицит в предлагането на електроенергия за предстоящата 2020 г.

Становище АСЕП относно предложения по ЗИД на Закон за енергетиката

Изх. № АСЕП 259/ 30.07.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Предложения (входящ номер 954-04-139) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 954-01-43 УВАЖАЕМИ ДАМИ И … Прочетете още Становище АСЕП относно предложения по ЗИД на Закон за енергетиката