Писмо до министър Петкова относно по-високи разходи за студен резерв

Изх. № АСЕП  201/15.08.2018   До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,  ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД ДOЦ. ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   ОТНОСНО: Извършени разходи от Електроенергиен системен оператор ЕАД за осигуряване на бавен третичен (студен) резерв   УВАЖАЕМА Г-ЖО … Прочетете още Писмо до министър Петкова относно по-високи разходи за студен резерв

Облекчения на изискуемите банкови гаранции към ФСЕС за търговците на електроенергия

Днес в брой 64 на Държавен вестник са обнародвани облекчения на изискуемите банкови гаранции към Фонд сигурност  на електроенергийната система за търговците на електроенергия. Промените са осъществени  чрез Преходните и заключителни разпоредби на  Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Както АСЕП многократно настоява, банковите гаранции вече ще отразяват много по-точно реалните задължения … Прочетете още Облекчения на изискуемите банкови гаранции към ФСЕС за търговците на електроенергия

Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Изх. № АСЕП  197/ 30.07.2018 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 19.07.2018 г.   УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ Като сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, 08-10 август 2018

Сп. „Ютилитис“ и Център за образователни услуги на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, който ще се проведе на 08-10 август 2018.  Целта на курса е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено следдипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, … Прочетете още Сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, 08-10 август 2018

Публикация в сп. Ютилитис: „Законовите промени са лошо написани, спорни, лобистки и противоречащи на правото на ЕС“

На 26.04.2018 г. в Народно събрание бе приет на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. За мен текстовете на промените са лошо написани, спорни, лобистки и противоречат на законодателството на ЕС и на добрите практики на страните с развити енергийни пазари. На първо място, промените задължиха ВЕИ производители с мощност … Прочетете още Публикация в сп. Ютилитис: „Законовите промени са лошо написани, спорни, лобистки и противоречащи на правото на ЕС“