АСЕП с нов член – „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД

От началото на 2019 година към професионалната общност на Асоциация свободен енергиен пазар се присъедини фирма „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД. (www.electriqube.com). „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД притежава лицензия, съгласно решение на КЕВР – лицензия № Л-386-15/ 16.07.2012г, за извършване на дейност по „търговия с електрическа енергия“. Дружеството започва своята активна дейност, сключвайки сделки за … Прочетете още АСЕП с нов член – „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД

Писмо до премиера Борисов- спешни мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията на свободен пазар

Изх. № АСЕП – 221 /11.01.2019 ДO Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Р. БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Спешни мерки за облекчаване ценовия скок на свободния пазар на елeктроенергия и регулиране отношенията между различните потребители  в България      УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, Асоциация свободен енергиен … Прочетете още Писмо до премиера Борисов- спешни мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията на свободен пазар

Писмо до КЕВР с искане за актуализация на ППЦ и намаляване на размера на Задължения към обществото

Изх. № АСЕП – 220 / 08.01.2019    ДO ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    ОТНОСНО: Настояване за преразглеждане на Решение № Ц-11 от 01.07.2018 и намаляване на определената за настоящия ценови период цена за Задължения към обществото   УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,  Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е … Прочетете още Писмо до КЕВР с искане за актуализация на ППЦ и намаляване на размера на Задължения към обществото

Позиция на АСЕП относно ръста в постигнатите цени на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП  / 04.12.2018 До: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Р. БЪЛГАРИЯ   Копие до: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА НАРОДНО СЪБРАНИЕ   Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ     ОТНОСНО: Драстичен ръст в цените на електроенергията на едро … Прочетете още Позиция на АСЕП относно ръста в постигнатите цени на БНЕБ ЕАД

(English) IAEE Sofia Symposium – International Association for Energy Economics – 7 Dec 2018

За съжаление това съдържание го има само на английски език.