БГВЕА подкрепи АСЕП и АТЕБ в исканията им за промяна в правилата на БНЕБ

Днес, 19.01.2018 г., Българска ветроенергийна асоциация излезе с официално становище, подкрепящо  исканията на АСЕП и АТЕБ за промяна в Правилата за работа на Българска независима енергийна борса. Според писмото, изпратено до Министерство на енергетиката, КЕВР, БНЕБ, БЕХ и НЕК, БГВЕА изразяват съгласие с исканите промени и изложените аргументи в съвместното становищете на двете асоциации на … Прочетете още БГВЕА подкрепи АСЕП и АТЕБ в исканията им за промяна в правилата на БНЕБ

Окончателни правила за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Вчера (02.01.2018 г.) БНЕБ ЕАД публикува на интернет страницата си окончателния вариант на Правилата за работа на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори, които влизат в сила от 09.01.2018 г. В Правилата са отразени и част от предложенията, които АСЕП отправи чрез официални становища до БНЕБ ЕАД. Сред тях са: • Задължението на БНЕБ при … Прочетете още Окончателни правила за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

КЕВР прие новата методика за определяне на пределната цена на балансираща енергия

На закрито заседание на 29.12.2017 г. КЕВР окончателно прие промените в начина на изчисляване на пределната цена на балансираща енергия: Определя, считано от 01.02.2018 г., пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, както следва: 1. 1. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна … Прочетете още КЕВР прие новата методика за определяне на пределната цена на балансираща енергия

Днес се очаква БНЕБ ЕАД да публикува новите Правила за работа на ЦПДД

Според съобщение на официалната страница на БНЕБ ЕАД, днес (02.01.2018 г.) се очаква да бъдат публикувани окончателните Правила за работа на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори. Проектът за актуализация се публикува на 22.12.2017 г. и според БНЕБ се налага във връзка с измененията в Закона за енергетиката, публикувани в Държавен вестник бр. 102 от … Прочетете още Днес се очаква БНЕБ ЕАД да публикува новите Правила за работа на ЦПДД

Обнародване на измененията в Закона за енергетиката

В брой 102 на Държавен вестник от дата 22.12.2017 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г. Чрез преходните и заключителните разпоредби се правят няколко изменения в Закона за енергетиката, които касаят свободния пазар: 1) В чл. … Прочетете още Обнародване на измененията в Закона за енергетиката

Страница 3 от 912345...Последна »