Предстояща дискусия „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП“

На 20-ти март (сряда) 2019 г. ще се проведе експертна дискусия от формата Energy Managers’ Forum на сп. Ютилитис „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП чрез договори за компенсиране с премии“. Събитието ще се състои в София Хотел Балкан, зала Сердика, от 13.00-16.00 ч. В рамките на дискусията ще бъдат представени … Прочетете още Предстояща дискусия „Ефекти върху електроенергийния пазар при участие на ВЕИ и ВЕКП“

Предложения на АСЕП относно публично предоставяната информация от БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП – 232/ 27.02.2019 ДО Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД ОТНОСНО: Ниво на прозрачност при осъществяване на борсова търговия на пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД УВАЖАЕМИ КОНСТАНТИНОВ, Асоциация свободен енергиен пазар високо оценява всички усилия на Българска независима енергийна борса ЕАД, насочени към повишаване на нивото на прозрачност … Прочетете още Предложения на АСЕП относно публично предоставяната информация от БНЕБ ЕАД

Позиция на АСЕП относно предложение за утвърждаване на цена пренос и достъп на ЕСО ЕАД

Изх. № АСЕП 231 / 28.02.2019 До: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Обявено съобщение на сайта на ЕСО ЕАД за невъзможност на изготвяне на предложение за утвърждаване на цени УВАЖАЕМИ Г-Н … Прочетете още Позиция на АСЕП относно предложение за утвърждаване на цена пренос и достъп на ЕСО ЕАД

Писмо на АСЕП във връзка с публикуван отчет на НЕК ЕАД за използваемост на генериращи мощности

Изх. № АСЕП – 229 / 19.02.2019 ДO Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ДO Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   КОПИЕ ДO Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД     ОТНОСНО: Публикуван на 06.02.2019 г. отчет „Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или … Прочетете още Писмо на АСЕП във връзка с публикуван отчет на НЕК ЕАД за използваемост на генериращи мощности

Позиция на АСЕП относно функционирането на пазарен сегмен „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП – 225/ 01.02.2019 ДО ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Функциониране на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Асоциация свободен енергиен пазар високо оценява усилията на Българска независима енергийна борса ЕАД, свързани с въвеждането на пазарен „В рамките на деня“ през … Прочетете още Позиция на АСЕП относно функционирането на пазарен сегмен „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД