АСЕП ЩЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“

Асоциация „Свободен енергиен пазар“ организира ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“ Дискусията ще се проведе на 3 ноември 2016г. в  София, Конферентен център “Капитал Форт“, зала „Манхатън“, от 13:00 до 17:00 часа. В очакване на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия, Асоциация „Свободен енергиен пазар“  кани  пазарните участници да обсъдят … Прочетете още АСЕП ЩЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА?“

Промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

На 29.08.16 КЕВР проведе обществено обсъждане на  Проект за изменение и допълнение   на  Наредба 6 от 24.02.2014г.  (обн. ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.), за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Изменението е инициирано от  Министерството на финансите, във връзка с изпълнение на  РМС № 411 … Прочетете още Промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Общо събрание на АСЕП

ОБЩО СЪБРАНИЕ Общо събрание на търговците на енергия … Публикувано на: 02.08.2016 Соня Кадиева Напоследък, във връзка с либерализацията на енергийния пазар, се появи негативна информация за търговците на енергия. Обнародвани бяха проучвания, цитиращи негативите от либерализацията на пазара. Във връзка с горното Асоциация Свободен енергиен пазар (АСЕП), с председател Соня Кадиева, ще проведе на … Прочетете още Общо събрание на АСЕП

Годишен отчет на АСЕП за 2015г.

Финансов отчет на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар “ за 2015г. :  Финансов отчет’ 2015  Отчет за дейността на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар “ през  2015г. : Отчет за дейността’2015

AСЕП счита, че пазарът на електрическа енергия на дребно, едва стартирал документално, се разрушава

Действащата нормативна рамка и ценовите регулаторни  решения превръщат търговците на електрическа енергия в буфер за всички финансови рискове и драстично намаляват тяхната конкурентоспособност, като в същото време предоставят необосновани предимства за икономическите групи на крайните снабдители. Това неизбежно ще доведе до свиване на пазарния сегмент. Това е част от становището на АСЕП за състоянието на … Прочетете още AСЕП счита, че пазарът на електрическа енергия на дребно, едва стартирал документално, се разрушава