Становище АСЕП относно предложения по ЗИД на Закон за енергетиката

Изх. № АСЕП 259/ 30.07.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Копие до: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ ОТНОСНО: Предложения (входящ номер 954-04-139) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 954-01-43 УВАЖАЕМИ ДАМИ И … Прочетете още Становище АСЕП относно предложения по ЗИД на Закон за енергетиката

АСЕП настоява за търсене на отговорност от Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй за продажбите в периода 24.06-28.06

Изх. № АСЕП –256/ 03.07.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД   Копие до Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД   Г-Н НАСКО МИХОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН … Прочетете още АСЕП настоява за търсене на отговорност от Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй за продажбите в периода 24.06-28.06

Становище АСЕП относно търгове за покупка на ЦПДД на 24. и 25.06.2019

До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ   Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД   Копие до: Г-Н НАСКО МИХОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД   Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН … Прочетете още Становище АСЕП относно търгове за покупка на ЦПДД на 24. и 25.06.2019

Становище на АСЕП относно нарушения на БНЕБ ЕАД и промени в Правила за сетълмент

Изх. № АСЕП  252/ 21.06.2019 До: Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ   Копие до: Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   Г-Н ИВАН ТАКЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА   Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА … Прочетете още Становище на АСЕП относно нарушения на БНЕБ ЕАД и промени в Правила за сетълмент

НЕК ЕАД влиза в списъка „Неизрядни участници“ поради трети отменен търг на БНЕБ ЕАД

Национална електрическа компания ЕАД трябва да бъде включена в списъка „Неизрядни участници“ на Българска независима енергийна борса ЕАД поради трети иницииран от компанията и в последствие отменен търг за продажба. Правилата за работа на сегмент ЦПДД изрично гласят: Чл. 137.4 Името на всеки Търговски участник, който в рамките на една година, считано от датата на … Прочетете още НЕК ЕАД влиза в списъка „Неизрядни участници“ поради трети отменен търг на БНЕБ ЕАД