“На пазар за…ток” – интервю с Мария Кръстева, изп. директор на АСЕП, пред сп. ХВП

Асоциация свободен енергиен пазар взе участие в публикуация за свободния пазар на електроенергия  и предимствата за потребителите в специализираното списание “ХВП” чрез интервю с изпълнителния директор Мария Кръстева . “Хранително-вкусова промишленост” е единственото национално месечно научно-приложно списание, издавано от КООП ХВП със съдействието на Университет по хранителни технологии-Пловдив и Институт по криобиология и хранителни технологии … Прочетете още ”На пазар за…ток” – интервю с Мария Кръстева, изп. директор на АСЕП, пред сп. ХВП

Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, 19-21 септември, сп. Ютилитис

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги,  заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, която ще се проведе от 19.09.2018 г. до 21.09.2018 г. Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния … Прочетете още Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, 19-21 септември, сп. Ютилитис

Писмо до министър Петкова относно по-високи разходи за студен резерв

Изх. № АСЕП  201/15.08.2018   До: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Копие до: Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,  ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД ДOЦ. ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   ОТНОСНО: Извършени разходи от Електроенергиен системен оператор ЕАД за осигуряване на бавен третичен (студен) резерв   УВАЖАЕМА Г-ЖО … Прочетете още Писмо до министър Петкова относно по-високи разходи за студен резерв

Облекчения на изискуемите банкови гаранции към ФСЕС за търговците на електроенергия

Днес в брой 64 на Държавен вестник са обнародвани облекчения на изискуемите банкови гаранции към Фонд сигурност  на електроенергийната система за търговците на електроенергия. Промените са осъществени  чрез Преходните и заключителни разпоредби на  Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Както АСЕП многократно настоява, банковите гаранции вече ще отразяват много по-точно реалните задължения … Прочетете още Облекчения на изискуемите банкови гаранции към ФСЕС за търговците на електроенергия

Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Изх. № АСЕП  197/ 30.07.2018 До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 19.07.2018 г.   УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ Като сдружение, представляващо редица търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно промени в ПТЕЕ

Страница 1 от 1212345...10...Последна »