Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Изх. № АСЕП 266 /09.12.2019 г. ДО: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, Като представители на асоцииран интерес на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от … Прочетете още Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Изх. № АСЕП –267/29.11.2019 До: Г-Н ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Копие до: АЕЦ Козлодуй ЕАД ОТНОСНО: Повишена аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ, Асоциация свободен енергиен пазар е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие на годината. … Прочетете още Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Предварително становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Във връзка с публикувания на 20.11.2019 г. Проект на Правила за търговия с електрическа енергия от Комисия за енергийно и водно регулиране (линк), Асоциация свободен енергиен пазар изразява следното предварително становище:  АСЕП одобрява въвеждането на нов вид търговски участник на електроенергийния пазар – агрегатор на група от обекти, което е важна стъпка за ефективното … Прочетете още Предварително становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Член на АСЕП регистрира първата сделка на Единния европейски пазар „В рамките на деня“

Първа сделка за България на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ беше регистрирана на 19-и ноември 2019 г. от член на Асоциация свободен енергиен пазар. Това ключово събитие бележи още една стъпка в посока либерализация и създаване на общоевропейски вътрешен пазар на енергия. АСЕП поздравява екипа на БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД за успешната … Прочетете още Член на АСЕП регистрира първата сделка на Единния европейски пазар „В рамките на деня“

Становище АСЕП относно дефицит в предлагането на електроенергия за предстоящата 2020 г.

Изх. № АСЕП –262/ 16.10.2019 ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД   Г-Н НАСКО МИХОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД   Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД   Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ … Прочетете още Становище АСЕП относно дефицит в предлагането на електроенергия за предстоящата 2020 г.