Компенсации за небитови клиенти, сменили доставчика си след 31.10.2021 г.

Изх. № АСЕП 355/21.01.2022   До: Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ         ОТНОСНО: Получено искане от Министерство на енергетиката за сключване на нови договори за за предоставяне на финансови средства по Програмата за компенсиране на небитовите клиенти, сключили договор за доставка на електрическа енергия … Прочетете още Компенсации за небитови клиенти, сменили доставчика си след 31.10.2021 г.

Настояване на АСЕП за спешно прилагане на чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ с цел превенция от драстично увеличение на разходите за балансиране

Изх. № АСЕП 353/17.01.2022   До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР   Копие до: Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД        ОТНОСНО: Спешно прилагане на чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ с цел превенция … Прочетете още Настояване на АСЕП за спешно прилагане на чл. 184, ал 5 от ПТЕЕ с цел превенция от драстично увеличение на разходите за балансиране

Съобщение от „СМ Консулта“ ЕООД относно Инструкция по чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ

Уважаеми Търговски участници, Във връзка с предстоящите промени за прилагане на Етап 1, относно ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ ЗА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ние от „СМ Консулта“ ЕООД, бихме искали да Ви напомним и информираме за включване в трета група – от 17 януари до … Прочетете още Съобщение от „СМ Консулта“ ЕООД относно Инструкция по чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ

Позиция на АСЕП относно реализирането на енергията на ВЕИ производители над 0,5 МВт

Изх. № АСЕП 355/13.01.2022 До: Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Копие до: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР        ОТНОСНО: Реализиране на енергията на ВЕИ производители с инсталирана мощност над 0,5 МВт на … Прочетете още Позиция на АСЕП относно реализирането на енергията на ВЕИ производители над 0,5 МВт

Важни уточнения относно изплащане на компенсациите за декември 2021 г. – март 2022 г.

  Изх. № АСЕП 354/11.01.2022       До: КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ        ОТНОСНО:  Важни уточнения относно реалното изплащане на компенсациите за бизнеса за периода декември 2021 г. – март 2022 г.       УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,     Асоциация свободен енергиен пазар получи … Прочетете още Важни уточнения относно изплащане на компенсациите за декември 2021 г. – март 2022 г.