Становище на АСЕП относно непредоставяне на необходимите системни данни във връзка с новия модел на БП

Изх. № 409/09.05.2023 г. ДО: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД     Относно: Методика за определяне на цени на балансираща енергия като част от Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 66 … Прочетете още Становище на АСЕП относно непредоставяне на необходимите системни данни във връзка с новия модел на БП

Настояване на АСЕП за повече детайлност в месечните отчети за приходите и разходите на ФСЕС

Изх. № АСЕП 407/06.04.2023 г. До: Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА   Копие до: Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА     ОТНОСНО: Отчетност на ФСЕС съгласно Наредба  за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата       УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Асоциация свободен енергиен … Прочетете още Настояване на АСЕП за повече детайлност в месечните отчети за приходите и разходите на ФСЕС

Конференция RE-Source Southeast 2023,18-19 Май, София

Асоциация свободен енергиен пазар е партньор на RE-Source Southeast – водещото събитие за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа! Макар че собственото потребление и производството на място все още са преобладаващият избор за корпоративните предприятия от Югоизточна Европа (ЮИЕ), пазарът на PPAs има потенциала да навакса бързо, тъй като първите сделки вече бяха … Прочетете още Конференция RE-Source Southeast 2023,18-19 Май, София

Становище АСЕП относно Проект на Правила за изменение и допълнение на ПTEE

Изх. № АСЕП 406/21.03.2023 г. До: ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ             ОТНОСНО: Становище относно Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикувани за обществено обсъждане на 08.03.2023 г.       УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,   В изпълнение … Прочетете още Становище АСЕП относно Проект на Правила за изменение и допълнение на ПTEE

Започва фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации към клиентите, поради липса на договор между търговците и ФСЕС

Изх. № АСЕП 404/31.01.2023 г.     До: Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ   Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА     Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА     ОТНОСНО: Стартиране на процеса на фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации за електроенергия, поради липса на валиден договор между … Прочетете още Започва фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации към клиентите, поради липса на договор между търговците и ФСЕС