Член на АСЕП регистрира първата сделка на Единния европейски пазар „В рамките на деня“

Първа сделка за България на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ беше регистрирана на 19-и ноември 2019 г. от член на Асоциация свободен енергиен пазар. Това ключово събитие бележи още една стъпка в посока либерализация и създаване на общоевропейски вътрешен пазар на енергия. АСЕП поздравява екипа на БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД за успешната реализация на обединението на България с Единния европейски пазар „В рамките на деня“ с първи ден на доставка 20 ноември 2019 г.

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ – European Single Intraday Coupling – SIDC (с предишно наименование XBID) цели повишаване на ефективността на търговията в рамките на деня. Маркирайки още една важна стъпка към разширяването на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ присъединяването на страните от Втората вълна ще увеличи непрекъснатата търговия на електрическа енергия в следните страни: България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към вече работещите в рамките на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция. Третата вълна на присъединяване, към която принадлежи границата България – Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.