Участие на Мария Кръстева в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV

На 15.01.2019 г. изпълнителният директор на АСЕП Мария Кръстева взе участие в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.  С водещия Христо Николов обсъдиха предложените от министър Петкова мерки за стабилизиране на цената на електроенергията на българската борса, както и ограниченията в ликвидността на предлагане и свободното движение на електроенергия в раките на Европейския съюз:

„В момента се дължи такса от 5% върху приходите на търговците от продадена електроенергия, което е съществена пречка пред вноса. За миналата седмица цената на електроенергията на българската борса е най-висока в целия ЕС. Има резерви да се внася по-евтина енергия и да се предлага тук, но таксата за внос води, веднъж, до оскъпяване за българския потребител, и втори път, понякога изравнява тези разлики в цените на различните борси и прави вноса нерентабилен. Тя противоречи и на европейското право за свободно движение на стоки в рамките на Съюза. Обсъжданата идея на срещата с министър Петкова за обединение със съседни пазарни зони, за да се реализира, основната законодателна мярка, която трябва да се предприеме е освобождаването на вноса и износа на електроенергия от всякакви такси“, са убедени от АСЕП.

Относно ликвидността на предлагането от страна на производителите в рамките на БЕХ ЕАД, Мария Кръстева коментира:

„Основните количества се предлагат по силата на споразумение, сключено между БЕХ ЕАД и ЕК още със старта на енергийната борса в България. Те са минимални, средногодишни, които  държавните енергийни дружества АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2 и НЕК ЕАД трябва да предлагат на основния борсов сегмент „Ден напред“. По силата на споразумението се увеличават от 19 януари всяка година. Задължителните количества са минимални, смятаме че предлагането на електроенергия има резерви, които могат да се използват, най-вече от ТЕЦ „Марица Изток 2“. Според мен предложената от министъра на енергетиката мярка за осигуряване на допълнителна ликвидност е закъсняла, защото можеше да се използва и по-рано, при наличие на подобни резерви.

Мария Кръстева посочи още, че в случая с неизползваните резерви на ТЕЦ „Марица Изток 2“ става дума за търговско решение на дружеството, защото въпреки собствеността на държавата, то има своя политика и взема решения. АСЕП не веднъж е търсила отговор защо централата има спрени енергоблокове, което води респективно до повишаване на цените поради намаленото количество електроенергия на борсата, при условия на засилено търсене.

Няма официален отговор на този въпрос. От асоциацията се надяват количествата, които държавните дружества ще предлагат на борсата да не са в рамките на 10 – 20 МВт, което не би повлияло за стабилизиране на цените

Целият разговор можете да видите на следния линк:

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-01-15/taksata-ot-5-prechi-na-vnosa-da-balansira-tsenata-na-elektroenergiyata