Участие на адв. Кискинов в Bloomberg TV относно промените в Закона за енергетиката

За частните производители на електроенергия ще се ограничи възможността да се сключват сделки по свободно договорени цени по тяхно усмотрение, с което, като краен ефект, се уврежда свободният пазар на електрическа енергия. Това каза адв. Николай Кискинов от Асоциацията на свободния енергиен пазар в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Живка Попатанасова. „Тази мярка, която по принцип е правилна, следва да обхване единствено публичните предприятия, които се управляват в обществен интерес, а именно – основните държавни производители“.

Гостът коментира измененията на Закона за енергетиката, които бяха гласувани на второ четене в Народното събрание. „Те са внесени не чрез специален закон за изменение на закона за енергетиката, а по наложилия се вече непрозрачен начин, а именно в случая – Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Тези промени предвиждат, че всички производители, с инсталирана мощност над 5 мегавата да осъществяват сделките си само на организиран борсов пазар“.

„Принципно сключването на сделки на борсата е добра идея. Тя е предложена преди няколко години, за да се повиши прозрачността на електроенергийния пазар. Но, както е предложена тази мярка, всъщност прекомерно разширява задължителното предлагане на електроенергия на борсата, като обхваща не само лицата, които управляват обществен ресурс, като основните електроцентрали, управлявани в обществен интерес, но включително и частни производители, при които вменяването на такова задължение е ограничаване на възможността те да взимат самостоятелни търговски решения и стопанска инициатива“. 

Наблюдаваме действие на парче, в нарушение на правилата и отново, вместо да има принципна позиция, било на законодателя, било на КЕВР, било на операторите, виждаме как се действа по изключение, непрозрачно и извън правилата, категоричен бе гостът.

Ще доведе ли новоприетият тест до по-голяма неяснота в енергийния пазар на България и защо? Защо със същия този новоприет от Парламента текст се намаляват санкциите за неспазване на закона по отношение на продажбата на електроенергия през енергийната борса с 10 пъти и какво означава това?

За да гледате пълния запис, моля, посетете линка по-долу  

ЛИНК Bloomberg TV Bulgaria