УС на АСЕП свиква Общо събрание на 26.10.2017

 

На 26.10.2017 (четвъртък) от 15.00 ч. на адрес – ул. Найден Геров 6, ет.4, офис 7, ще се проведе Общо събрание на сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“.

Предварителен дневен ред:

  1. Представяне на новия изпълнителен директор на АСЕП Мария Кръстева;
  2. Проведена среща в Министерство на енергетиката с браншови асоциации;
  3. Обсъждане на предстоящите промени в Правилата за търговия с електрическа енергия;
  4.  Разни.