Становище на АСЕП относно Правила за работа на БНЕБ ЕАД, влизащи в сила от 26.02.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на БНЕБ ЕАД за стартирането на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“. В тази връзка Ви представяме експертното становище на нашите членове, водещи търговци на електроенергия в България, като вярваме, че чрез техния опит ще допринесем за създаването на ефективна нормативна рамка за осъществяване на борсова търговия.

АСЕП си запазва правото още веднъж да коментира вече финализираните Правила за работа на БНЕБ ЕАД, пазарен сегмент „ден напред“ и „в рамките на деня“, влизащи в сила от 26.02.2018 г. , както следва:

  1. В чл. 12 се допуска право на субективн