Спешни мерки за избягване на катастрофа на пазара за електрическа енергия по свободно договорени цени

Изх. № АСЕП 357/07.03.2022 г.

 

До:

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

Р. БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

 

ОТНОСНО: Спешни мерки за избягване на катастрофа на пазара за електрическа енергия по свободно договорени цени

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

България и Европейския съюз се намират в безпрецедентна геополитическа и икономическа ситуация, предизвикана от военния конфликт в Украйна. Кризата постепенно започва да дава своите отражения върху икономическия живот в страната.

За утрешния ден (08.03.2022 г.), цената на електрическата енергия на БНЕБ достигна рекордните нива от 840 лв./МВтч. Опасността за достигане на ценови нива над 1000 лв./МВтч, които да се запазят устойчиво в следващите дни е реална и непосредствена.

В така създалата се обстановка, е налице пряк и неизбежен риск от катастрофа на пазара за електрическа енергия в България по свободно договорени цени, която да засегне целия стопански живот в страната. Тази катастрофа ще бъде предизвикана от невъзможността на търговците на ел. енергия да покриват ежедневните си задължения по установените правила към БНЕБ, която на свой ред да се разплаща с производителите на ел. енергия. Крайните потребители ще изпаднат във фактически фалити. Механизмът за компенсации, който действа към момента, е крайно недостатъчен и тромав в своето функциониране.

Това не са апокалиптични сценарии, а реални обективности. В момент на кризи, каквато несъмнено е сегашната – геополитическа, икономическа, финансова, енергийна, взимането на непазарни решения в името на запазване целостта на вътрешната енергийна сигурност е обосоновано.

С оглед на горното, АСЕП предлага спешни и изключително бързи и целенасочени действия с цел минимизиране на ефектите от създадената европейска енергийна криза, както следва:

 

  1. Незабавно преустановяване износа на електрическа енергия от България;

Възможна първоначална стъпка е да бъде преустановен износа към съседните страни, които не са част от единния европейски пазар на ЕС и обединения;

 

  1. Незабавно, в рамките на няколко работни дни, организиране на търгове за вътрешно потребление с приоритет крайни потребители и търговци на ел. енергия с данъчна регистрация в България, до размера на балансиращата им група;

 

  1. Незабавно преформатиране и удължаване срока на компенсациите и покриване на размер поне до 65 % от стойността на фактурата от свръхпечалбите на дружествата в БЕХ; Задължителни авансови плащания на компенсациите към търговците на електроенергия и по-бързо администриране на процедурата;
  2. Промяна на Правилата за работа на организирания борсов пазар в частта разплащания: дължимите суми както от продавачи, така и от купувачи да бъдат в рамките на 80% от фактурата, като по този начин дължимото ДДС по тях се отлага до края на данъчния период. Българска независима енергийна борса ще бъде обезпечена за отложеното плащане от 20%, в рамките на изискуемото текущо обезпечение, без да търпи промяна.  Мярката ще подпомогне частично ликвидността на търговците на електроенергия и директните потребители, купувачи на БНЕБ.

 

Асоциация свободен енергиен пазар настоява за спешно прилагане на гореизброените мерки, които биха осигурили оцеляването на енергийния пазар в настоящия период.

 

С уважение,

СОНЯ КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР