Сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, 08-10 август 2018

Сп. „Ютилитис“ и Център за образователни услуги на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, който ще се проведе на 08-10 август 2018.  Целта на курса е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено следдипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Основи на енергийното регулиране
  • Ценообразуване на енергийни и ютилити услуги
  • Търговия с електрическа енергия

 

Програма

08.08.2018 г Основи на енергийното регулиране
09:30 – 11:00 Естествени монополи и регулиране
11:30 – 13:00 Икономика на мрежовите индустрии. Енергийни и ютилити услуги
14:00 – 15:30 Регулирани услуги и регулаторни институции в Европа и България

16:00 – 17:30 Независимост на енергийните регулаторни институции

09.08.2018 г. Ценообразуване на енергийни и ютилити услуги
09:30 – 11:00 Отделяне на дейностите (ънбъндлинг) в енергетиката
11:30 – 13:00 Методи за ценово регулиране – съвременни регулаторни практики
14:00 – 15:30 Ценово регулиране в България. Ценообразуване в електроенергетиката
16:00 – 17:30 Ценообразуване за ВЕИ – преференциални цени, премии, договори за разлика

 

10.08.2018 г. Търговия с електрическа енергия
09:30 – 11:00 Електроенергийни пазари в ЕС
11:30 – 13:00 Електроенергийни пазари в ЕС
14:00 – 15:30 Борсова търговия с електроенергия
16:00 – 17:30 Тест и връчване на сертификати

Линк за регистрация

 120 лв. Такса за участие за студенти и докторанти

240 лв. Такса за участие за 1 участник от организация

196 лв. За един участник при 2+ регистрации от една организация