Семинар на АСЕП за обсъждане на изискванията за докладване по РЕМИТ

Членовете на АСЕП обсъдиха изискванията за докладване по Регламент (ЕС)  No 1227/2011  на Европейския парламент и  Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия  на едро с енергия и Регламента за изпълнение (ЕС) No 1348/2014 на Европейската комисия. Презентацията на АСЕП е достъпна на линка по-долу:

Докладване на сделки