Резултат от проведени търгове на БНЕБ за продажба на електроенергия от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ МИ 2

Изх. № АСЕП  340/ 28.09.2021

До:

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Г-Н  АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР ЕСО ЕАД

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР БНЕБ

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР БЕХ ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР АЕЦ КОЗЛОДУАЙ ЕАД

 

Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ АИКБ

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО:  Резултат от проведени търгове за продажба на 300 МВт електроенергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД и за 100 МВт от ТЕЦ Марица изток 2

 

 

  

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖИВКОВ,

 

В продължение на изпратените ни последователни писма от дати 21.09.2021 и 28.09.2021 г. отново бихме искали да докажем твърдението и прогнозата си за ефектите от предприетите в последните дни мерки. Призоваваме в напълно партньорски и публичен дух, отговорните институции – БНЕБ, КЕВР, Министерство на енергетиката и Електроенергийния системен оператор, да обявят при пълна прозрачност пред цялата общественост какъв % от изтъргуваната на днешните търгове от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 енергия е спечелена от юридически лица с основна дейност „износ на електрическа енергия“ (експортна ориентация на търговията си). Информацията е налична в ЕСО ЕАД.

 

Бихме искали да Ви припомним, че вчера (28.09.2021 г.) самият Български енергиен холдинг се похвали с огромен и траен ръст в износа на електрическа енергия през последните месеци, който достигна постоянен товар от около 2000 МВт.

 

В светлината на гореизложеното и предвид публично изнесената от  Министерство на енергетиката информация, че за задаващия се зимен период България разполага с реална производствена мощност от около 7200 МВт, остава отворен въпросът какъв е потенциалът на електроенергийната система за задоволяване на вътрешното потребление при достъпни цени на свободния пазар. Въпросът е продиктуван от наблюдавания среден товар на страната от около 6500 МВт в зимните месеци, цитираната непосредствено по-горе реална производствена електрическа мощност от 7200 МВт, постоянен износ от 2000 МВт, и забавени ремонтни дейности на ключови електроенергийни мощности – ПАВЕЦ Чаира и каскадите Белмекен – Сестримо.

 

При постоянно покачващите се цени на природния газ остава отворен въпросът и до каква степен може да се разчита на бързо-маневрена ТЕЦ работеща на природен газ в следващите месеци, както и за надеждността на участващите в доскоро функциониращия студен резерв останали ТЕЦ. Ще успеят ли същите мощности да сработят за вторично и третично регулиране?

 

Има ли готовност електроенергийната система да прибегне до преустановяване износа на електрическа енергия? В случай че се стигне до подобна мярка, могло ли е същата да бъде приложена по-рано, за да доведе до уравновесяване волатилността на пазар „ден-напред“ на БНЕБ? В случай на преустановяване износа на ел. Енергия с произход България, ще бъдат ли реализирани количествата ел. енергия закупени на проведените днес търгове на пазарен сегмент  „ден-напред“ на свръх високи ордери, които да надуят изкуствено клиринговата цена за крайните потребители? И не на последно място, могло ли е да бъде предвидено всичко от гореизложеното през времето на обсъждане на мерките за стабилизиране на ситуацията от шоковото поскъпване на електроенергията през последните три месеца.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ