Резултатите от разработката на БАН ще бъдат представени на 7-а Регионална енергийна конференция на БЕМФ

Остават само няколко дни до крайния срок за регистрация за участие в 7-а Регионална енергийна конференция, 14-15 ноември 2017 г., Интер Експо Център, София. Събитието се организира от БЕМФ, с партньорството на АСЕП.

 

В окончателната програма на събитието са добавени няколко нови презентации, които ще предизвикат сериозен интерес, като:

  • Резултатите от разработката на БАН за бъдещето на електроенергетиката и АЕЦ ”Белене” (БАН)
  • Визия за бъдещето на въглищната индустрия в България (г-н Оливие Маркет, Ей И Ес),
  • Вариантите за развитие на комплекса Марица Изток (г-н Юлиан Попов от Европейската Климатична Фондация),
  • Плановете за устойчиво развитие и намаляване на замърсеността на въздуха на 3 големи български общини;
  • Визията на Българския енергиен и минен форум за възможностите за ефективна диверсификация на доставките на природен газ,
  • Г-жа Теодора Георгиева от ICGB ще представи развитието на проекта за междусистемната връзка България-Гърция.
  • Представяне на доклад за потенциала от местен източник на природен газ – т.нар. газ хидрати в рамките на провеждащото се в момента изследване в басейна на Черно море

За регистрация и допълнителна информация, моля посетете сайта на БЕМФ (https://www.bulenergyforum.org/bg ) и на сайта на Конференцията (http://bulenergyconference.org/