Първо онлайн обучение „Борсова търговия с електроенергия и регионални пазари“, 30-31. март

Списание „Ютилитис“ заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират

ПЪРВО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
„Борсова търговия с електроенергия и регионални пазари“
което ще се проведе на 30 и 31 март 2020 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение в онлайн среда (zoom webinars), посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат СЕРТИФИКАТ от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:
Либерализация на електроенергийния пазар
Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа
Участие на ВЕИ в борсов пазар

Подробна информация и регистрация – https://events.utilities.bg/events/online-training-electricity-trading/