Органи на управление

13 (2)Председател на УС 

Соня Николова-Кадиева

Соня Николова-Кадиева е Председател на Управителния съвет на Асоциация „Свободен енергиен пазар“ и управител на „Енерджи Съплай“ ЕООД – един от водещите търговци на електрическа енергия. Има дългогодишен опит в търговията с електрическа енергия и развитието на регулаторната рамка на електроенергийния отрасъл в последните години.

 

Членове на УС

Виктор Минчев – Стедекс ООД

Станислав Стоянов – Загора Енерджи ЕООД

Красимир Велчев – Ел Екс Корпорейшън АД

Андрей Русинов – АСМ Енерджи ООД

Изпълнителен директор

Мария Кръстева

maria.krasteva@asep.bg

Created by Evinat