Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката

Изх. № АСЕП 285/20.05.2020

До:
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Копие до:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Предложение на АСЕП във връзка с диференцирания размер на ДДС ставката

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар е сдружение, представляващо колективната позиция на търговци на електроенергия, снабдяващи крайни клиенти на свободния пазар в България. Загрижени сме за развитието на българския бизнес и с интерес следим дискусиите около възможни мерки за справяне с икономическите последствия от глобалното разпространение на COVID-19.

През последната седмица основен акцент беше поставен върху размера на ставката на Данък върху добавената стойност. Възприе се политическо решение за намаляване до 9% за определени бизнес сектори – хотелиерство, ресторантьорство и книги. Напълно очаквано, входирания в Парламента Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност лавинообразно рефлектира в подобни искания на множество други сектори – лекарства, храни, развлекателна индустрия, което е основния риск от прилагането на диференцирана ставка на ДДС.

Ако ще се върви в посока облекчаване на разходите на домакинствата и подкрепа за бизнеса, АСЕП предлага възприемането на различен подход – финансови облекчения за сектори, които влияят върху ценообразуването на всички останали стоки и услуги. Именно такъв е разходът за електрическата енергия, която освен че сформира значителен дял от разходите на бизнеса, е изключително чувствителна тема за българските домакинства. Затова далеч по-ефективна икономическа мярка би било намаляване на ДДС ставката в сектор „Електроенергетика“, чийто ефект ще доведе до по-конкурентни цени за всички останали икономически сектори.

Наред с горното предложение, бихме искали да обърнем внимание, че преобладаващата част от дружествата в сектор „Енергетика“ настояват за увеличаване на цените за електроенергия и мрежови услуги за регулаторния период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. Част от тези цени, се заплащат от всички стопански и битови потребители в България, независимо дали са на свободен или регулиран сегмент.
Подобен ръст би редуцирал крайния ефект от законова промяна за намаляване на ДДС ставката за ресторантьорството и книжния бизнес, без да се предостави пожелателния ценови стимул за потребителите.

С оглед на по-горното и предвид демонстрираната политическа воля за облекчаване на разходите на домакинствата и бизнеса, е необходимо да се обърне внимание на ключови икономически сектори като електроенергетиката, каквито разходи сформират основен дял от разходите на всички останали сектори. Асоциация свободен енергиен пазар заявява своята готовност за продължаване на диалога в тази посока и предоставяне на професионалната експертиза на своите членове.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ