Отворено писмо на АСЕП до представители на медии

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

 

Днес, 15.12.2017 г., председателят на Енергийната комисия в Парламента на Р. България Делян Добрев призова от официалната трибуна на най-висшия държавен орган всички икономически субекти да се снабдяват с електроенергия от регулиран пазар.  Председателят на законодателната комисия, която трябваше да работи за пълна либерализация на пазара в България, заклейми пазара! Всички фирми трябвало да се върнат към НЕК, тоест към монополен пазар.

Поводът за подобно послание произлиза от твърденията на водещия парламентарист, че  има една шепа търговци, които „рекетират, изнудват, шантажират, притискат, дерибействат бизнеса в България“. В отговор на това виждане парламентът спешно направил поправки в Закона за енергетика, които влизат в сила от 01.01.2018 г. Съгласно промените, всички производители над 5 МВт инсталирана мощност ще бъдат задължени да сключват сделки за продажба на електроенергия само на енергийната борса в България. „Зовът за завръщане“ на регулирания пазар показва безсилие в управлението на сектор „Енергетика“. С оглед на последните законови промени вярваме, че управляващите институции ще успеят да облечат в необходимия правен вид дори и такова абсурдно предложение за развитие на енергийния пазар в България и за компенсиране на годините забавяне спрямо съседните ни страни.

Водещи политически фигури в обществения и икономически живот си позволяват да уронват престижа и репутацията на търговски участници, които изкараха най-трудните моменти от процеса на либерализация на електроенергийния пазар от 2005 г. до сега.

Либерализацията на енергийните пазари и тяхната свързаност е посока на общо развитите в рамките на целия Европейски съюз и същата се подкрепя със съответните директиви и други нормативни документи.

Без търговци на електроенергия е немислим процесът на създаване на конкуретна инокомическа среда, което е основа за прогреса във всяка една икономическа дейност. Ролята на търговците по доставка, балансиране и осигуряване на финансова стабилност на енергийната система е поставена под въпрос. Заедно с това е поставен под въпрос по-нататъшната либерализация и изпълнението на европейските директви в сектор енергетика.