Обучение „Търговия с природен газ“, 09-10 март 2020 г.

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

ОБУЧЕНИЕ

„Търговия с природен газ“
което ще се проведе на 09 и 10 март 2020 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от енергийни компании след-дипломно обучение за основите на търговията с природен газ. Обучението включва, както информация за нормативната база в ЕС и България, така и практически преглед от участници на пазара по отношение на:
– Разпределение на капацитет
– Видове сделки и участници
– Виртуална търговска точка и инфраструктура
– Борсова търговия

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Повече информация ще намерите на www.events.utilities.bg/events/natural-gas-trading/