Настояване за канселиране на обявен търг за 300 МВт от АЕЦ Козлодуй ЕАД за периода 01.10.-31.12.2021 г.

Изх. № АСЕП  338/ 21.09.2021

До:

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЕЦ КОЗЛОДУАЙ ЕАД

 

Копие до:

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР БНЕБ

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ КЕВР

 

Г-Н ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР КРИБ

 

Г-Н ДОБРИН ИВАНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР АИКБ

 

Г-Н ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР БФИЕК

 

Г-Н КРАСИМИР ЖИВАЧКИ

ИЗП. ДИРЕКТОР АТЕБ

 

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КНСБ

 

Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ КТ ПОДКРЕПА

 

 

ОТНОСНО:  Публикувана тръжна процедура за 300 МВт електроенергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД за периода 01.10.-31.12.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИХОВ,

 

Организираният в рамките на деня днес (21.09.2021 г.) търг на платформата на Българска независима енергийна борса от АЕЦ Козлодуй ЕАД за 300 МВт бандов товар за периода 01.10.-31.12.2021 г. е поредният пример за големите несъвършенства, които се постарахме да опишем в последователните становища на АСЕП до момента.  В период, в който се правят консултации и се търсят решения за смекчаване напрежението от ценовия шок на електроенергията в последните няколко месеца на годината, и след като Български енергиен холдинг заяви на публични срещи отказ да органириза продажба на електроенергия по дългосрочни договори, въпреки препоръките на ЕК от 20.05.2021 г., атомната електроцентрала еднолично, безцеремонно и в последния възможен момент обяви търг за наддаване на цената на електроенергията със стартова цена 177,26 лв. на мегаватчас.

Визираният търг не само е организиран между почивните дни, но и е от естество да демонстрира пред цялата общественост, в навечерието на задаваща се икономическа криза, именно огромните диспропорции в търговските механизми за търговия на едро на ел. енергия в България. Всички предпоставки за пълен износ на продукта за налице, като вътрешният пазар и крайните потребители в България ще останат със 100% експозиция на краткосрочните пазари “ден-напред” с очаквани ценови нива от над 300 лв./МВтч за зимния период.

Всъщност, единствената цел пред насрочената тръжна процедура е едновременно да отговори на нестихващата критика от всички асоциации и заинтересовани страни на пазара за ел. енергия, и да изпревари потенциално работещо решение за всички крайни потребители в България, което се очаква в следващите дни. Целта ще се постигне посредством директното изтегляне на 300 МВт бандова енергия от вътрешния пазар на България, в пика на очаквания старт на икономическа криза и инфлация.

 

Асоциация свободен енергиен пазар категорично настоява за канселиране на насрочената тръжна процедура и изчакване постигането на решението за защита вътрешното потребление в България, в условията на бум на цените на електрическата енергия през зимния период.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ