Настояване за канселиране на обявени тръжни процедури за утре, 29.09.2021 г., на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП  340/ 28.09.2021

До:

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР АЕЦ КОЗЛОДУАЙ ЕАД

 

Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

 

Копие до:

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР БНЕБ

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ АИКБ

 

 

ОТНОСНО:  Публикувани тръжни процедури за продажба на 300 МВт електроенергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД и за 70 МВт от ТЕЦ Марица изток 2

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИХОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИНЧЕВ,

 

 

Организираните търгове за утре, 29.09.2021 г., на платформата на Българска независима енергийна борса за продажба на 300 МВт бандов товар от АЕЦ Козлодуй ЕАД  и за 70 МВт от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД са поредният пример за изкривяванията в енергийния сектор, които се постарахме да опишем в последователните становища на АСЕП до момента.

Въпреки канселираният по искане на търговските участници последен търг от АЕЦ Козлодуй, отново наблюдаваме същите недостатъци при обявената за утре процедура. В период, в който се правят консултации и се търсят решения за смекчаване напрежението от ценовия шок на електроенергията в последните няколко месеца на годината, и след пресконференцията на Министерски съвет от вчера, 28.09.2021 г, в която се дадоха заявка да се осигурят дългосрочни продукти за покриване на потреблението на българските потребители,  най-големите български електроцентрали, част от Български енергиен холдинг, отново в последния момент  обявиха търгове, които не отговарят на дадените от правителството заявки.

Всички предпоставки за пълен износ на продукта за налице, като вътрешният пазар и крайните потребители в България ще останат със 100% експозиция на краткосрочните пазари “ден-напред” с очаквани ценови нива от над 300 лв./МВтч за зимния период. Обявената начална цена от АЕЦ Козлодуй в размер на 185,87 лв./МВтч е близо 100% под цената за същия продукт, търгуван на унгарската борса и гарантира достатъчен спред дори и след наддаванията. Стъпката на търга е 1-10 МВт, за разлика от тази при ТЕЦ МИ2 1-5 МВт, от което следва, че отново ел. енергията ще отиде при определен брой големи играчи. Сигналът е лош – Марица Изток 2 работи за вътрешен пазар с 50% по-скъпа ел. енергия, докато АЕЦ Козлодуй за износ. Затова настояваме стъпките да бъдат променени, като тази при атомната централа се намали в размер на 1-5 МВт, а при въглищната централа да се увеличи на 1-10 МВт.

АСЕП настоява за канселиране на двете тръжни процедури и повторното им обявяване при променени тръжни условия. В противен случай, ще се стигне до директното изтегляне на 300 МВт бандова енергия от вътрешния пазар на България, в пика на очаквания старт на икономическа криза и инфлация.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ