Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, 19-21 септември, сп. Ютилитис

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги,  заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, която ще се проведе от 19.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Основи на енергийното регулиране и ценообразуване
  • Финансиране и инвестиции
  • Мениджмънт на енергийни и ютилити компании

Програма

19.09.2018 г
Основи на енергийното регулиране и ценообразуване
09:30 – 10:30
Приветствия от официалните спонсори на събитието
– Шнайдер Електрик България
– АЕЦ „Козлодуй“
– Ей И Ес България
– Асоциация на търговците на електроенергия в България
10:30 – 12:00
Представяне на EcoStruxure Platform на Шнайдер Електрик
Добри Икономов и Мирослав Ризов / Шнайдер Електрик
12:00 – 13:00
Теория и принципи на енергийното регулиране
доц. д-р Атанас Георгиев / СУ Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:30
Национално законодателство в енергетиката: Основи
Николай Кискинов / Управляващ съдружник АД „Владимиров Кискинов“
16:00 – 17:30
Европейски регламенти за енергийния отрасъл
Николай Кискинов / Управляващ съдружник АД „Владимиров Кискинов“

 

20.09.2018 г.
Финансиране и инвестиции
09:30 – 11:00
Проектен казус за финансиране на ВЕИ
Мартин Бояджиев / Търговски мениджър на AES България
11:30 – 13:00
Инструменти на проектното финансиране
Васил Караиванов / Асистент в Стопански факултет, СУ Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:30
Проектно оценяване
д-р Розалина Козлева / Управител на Инфрапроект консулт ЕООД
16:00 – 17:30
Проектно финансиране в енергетиката
Иван Цанков / Изп. директор на AES България

 

21.09.2018 г.
Мениджмънт на енергийни и ютилити компании
09:30 – 11:00
Управление на активите и поддръжката в ютилити компании
д-р Ивайло Касчиев / Директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ – КЕВР
11:30 – 13:00
Управление на активите и поддръжката в енергийни мрежи
д-р Стефан Апостолов / Член на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“
14:00 – 15:30
Електроенергиен пазар и регулации
Мартин Георгиев / Председател на АТЕБ
16:00 – 17:30
Управление на взаимоотношенията с клиенти
Тодор Матев / Директор Продажби на дребно, ЧЕЗ Електро България АД

За повече информация и регистрация – https://events.utilities.bg/events/summer-school-2018/