Липса на плащания от ФСЕС за компенсациите за м. ноември

Изх. № АСЕП 398/20.12.2022 г.

До:

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Копие до:

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

 

 ОТНОСНО: Липса на плащания от ФСЕС на дължимите средства за  компенсации към търговците на електроенергия за м. ноември 2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Членовете на Асоциация свободен енергиен пазар алармираха, че все още не са им възстановени средствата за изплатените компенсации към крайни клиенти от Фонд сигурност на електроенергийната система за месец ноември 2022 г.

Както не веднъж сме предупреждавали, всяко едно дори минимално забавяне поставя в огромен ликвиден риск търговците на електроенергия, които напълно безвъзмездно и доброволно отново са поели задълженията да изплащат средствата за компенсациите към крайните клиенти със собствени средства, които след това да им бъдат възстановени от страна на ФСЕС. Напомняме, че Фондът и Министерство на енергетиката поеха ясен ангажимент финансовите средства да се възстановяват в най-кратки срокове, което за съжаление не наблюдаваме към настоящия момент и е възможно да доведе до отказване на търговците да участват в предоставянето на държавна помощ, за да превантират изпадане в несъстоятелност.

С оглед на горното, АСЕП настоява за отговор в най-кратки срокове на какви обстоятелства се дължи настоящото забавяне и какви мерки ще бъдат предприети това да не случва повторно за периода на действие на схемата до края на 2023 г. Настояваме и всички дължими средства за месец ноември да бъдат изплатени от ФСЕС в срок до 22.12.2022г, тъй като Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) затваря на 23 декември и няма да е активна до 3 януари 2023 г.

Обръщаме внимание, че съгласно последните дискусии в Народно събрание, се предвижда на търговците да бъдат отнети допълнителни ликвидни средства за периода от декември 2022 г. до юни 2023 г., които се възприемат от представителите на българската законодателна власт като „свръхприходи“. Ако не бъде оттеглено предложението за подобно облагане на търговците, това ще застраши допълнително финансовия им поток и всяко потенциално забавяне от страна на ФСЕС увеличава многократно риска от фалити при доставчиците на електроенергия. Затова АСЕП призовава институциите за по-отговорно поведение спрямо поетите ангажименти и осигуряването на нормални икономически условия за извършване на дейността търговия и снабдяване с електрическа енергия.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ