Конференция „Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност“, 15.06.2018 г, ИЕЦ София

На 15.06.2018 г. в Интер експо център ще се проведе международна конференция „Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност“. Събитието се организира от Български енергиен и минен форум (БЕМФ) и се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Асоциация свободен енергиен пазар е традиционен партньор на конференцията.

Динамичните промени в енергийното развитие на страните-членки на ЕС както и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните-членки на ЕС.

Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната надеждност. срещу потенциални увреждания и терористични атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

Събитието се осъществява в партньорство с УНСС и с финансовата подкрепа на Ей и Ес България, АЕЦ Козлодуй, Тотал, ЕСО и НЕК.

 

Предварителна програма:

8:30-9:00  Регистрация и кафе за добре дошли

9:00-9:30: Откриване и приветствия –Мария Габриел, еврокомисар по цифровите технологии, Томислав Дончев, заместник-председател на Министерски съвет, Лиляна Павлова, министър на европейското председателство

9:30-10:45: Панел 1: Основни изисквания и принципи за постигане на национална сигурност чрез енергийна сигурност. Модератори: Посл. Елена Поптодорова, Атлантически Клуб, Акад. Стефан Воденичаров, БАН

 1. Георги Кръстев, Съвет за национална сигурност към МС, България, Енергетика и национална сигурност на България
 2. Оливие Маркет, Президент на AES Bulgaria, Сигурност на електрическите доставки като част от националната сигурност
 3. Проф.Димитър Димитров, УНСС,  Образование, кадри и национална сигурност
 4. Димитър Куюмджиев, БЕМФ, Защита на енергийната инфраструктура в България днес и утре
 5. Атанас Радев, ЦИНСО-БАН, Кибер сигурността през очите на обикновения потребител

 

10:45-11:15: Кафе пауза

11:15-12:45: Панел 2: Технологии за кибер сигурност и физическа защита на енергийна инфраструктура и превенции от терористични атаки. Модератор: Красимир Станчев, Honeywell, Проф. Стефан Хаджитодоров, Центъра за национална сигурност и изследвания на отбраната, БАН

 1. Д-р Валери Пъневски, ИМСТЦХА-БАН, Интегрирана сигурност и защита на енергийни инфраструктури
 2. Доц. д-р Любов Минчева, Софийски университет, Регионална оценка на терористични заплахи и рисковете от трансграничния трафик на опасни вещества
 3. Стилиян Георгиев, Владимир Върбанов, Христо Колев, БАН, Мултимодална сензорна система за защита на критична инфраструктура
 4. Любомир Иванов, Пейсейф България, Кибер сигурността вече не е лукс

 

12:45-13:30 Обяд и постер-сесия (във фоайето пред зала Витоша)

Тема на постери: Местни енергийни ресурси и нови проектни идеи

 1. Проф.Атанас Тасев, БЕМФ (България), Нова ядрена генерираща мощност в България като споделен регионален проект на Балканите за повишаване на енергийната сигурност.
 2. Д-р Валентин Георгиев, БЕМФ, България, Оползотворяването на залежите на газ-хидрати в района на Черно море – възможност за повишаване на енергийната сигурност и независимост на региона.
 3. Проф. В.Балинов, Доц.В.Велев, МГУ, България, Потенциала за добив на петрол и газ от местни ресурси – състояние, перспективи, прогнози.

13:30-15:00: Панел 3: Либерализацията на пазара на природен газ – условие за постигане на регионална енергийна и национална сигурност. Модератор: Хавиер Фожра, ТОТАЛ България, Здравко Попов

 1. Джеиш Пармар, Baringa, UK, България: ролята на природния газ за декарбонизацията
 2. Давиде Рубини ,Shell, Либерализация на газовия пазар в България.
 3. Христо Казанджиев, БЕМФ, За ефективна диверсификация на трасетата за доставка на природен газ през България’2018 и създаване на газов хъб
 4. Едуард Блънд, Terroleum, UK, Опит в областта на българската петролна и газова ивдустрия
 5. Petroceltic, Предложение за изграждане на газово хранилище „Галата“.

 

15:00-16:30: Пaнел 4: Повишаване на енергийната сигурност, опазване на околната среда и ролята на местните енергийни производства. Модератор: Оливие Маркет, AES Bulgaria, Доц. Красен Станчев

 1. АЕЦ“Козлодуй“, Ядрената енергетика – с основен принос за енергийната и национална сигурност
 2. СтанчоАндреев, Приноса на топлоелектрическите централи в района на „Марица изток“ за енергийната сигурност и новите екологически предизвикателства
 3. Велизар Киряков, Производството на енергия от ВЕИ-чиста околна среда и предизвикателствата за енергийната сигурност
 4. Юлиян Попов, Коалиция за климата, Проекта на Европейския съюз „Въглищни региони в преход“ и бъдещето на комплекса „Марица изток“
 5. Стиляна Петрова, D365 for Field service, Innexys, Модернизация и иновации при управлението на ресурси и поддръжката на техническа инфраструктура

16:30-17:00: Окончателни дискусии и заключения

Panelists: Владимир Уручев, евродепутат, Kaмелия Славейкова, Shell България, Aнтон Иванов, БЕМФ, Георги Кръстев, Съвет за национална сигурност към МС, Xвиер Фожраs, TOTAL Bulgaria, Пламен Денчев, ASMBG Investment AD, Oливие Маркет, AES Bulgaria

 

За повече информация и регистрация – http://bulenergyforum.org