За първи път ще функционира Виртуално изложение по време на EE и ВЕ и Smart Cities 2018

От 27 – 29 март предстои провеждането на 14-о изложение ЕЕ и ВЕ и 6-o Smart Cities 2018 в София, на които Асоциация свободен енергиен пазар е партньор. Изложенията и двете тематични конференции ще срещнат представители на бизнеса, общините и научните среди. Те ще популяризират интелигентни решения за производство на възобновяема енергия, редуциране на енергийното потребление, устойчиво управление на градовете.

Водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Холандия, Швеция и Щвейцария заявиха своето участие. Сред тях са Amandus Kahl, Fronius, Herz, Dutch Dryers, DanStoker Poland, CPM Europe, Kara Energy, Vynke, Molinos AFAU, Hitachi Zosen Inova, Quattrogi, Балканика Енерджи, Термо-помпени системи, Innova, Домотика.БГ, Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи, Неон 10 и много др. За 9-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион.

Акценти в изложението:
 Производство и съхранение на възобновяема енергия
 Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради, в производствата
 Енергийна ефективност, когенерация
 Ефективни решения за отопление и охлаждане – термопомпи, котли и камини на пелети
 Домашна автоматизация и телематика – транспорт, публична администрация, превенция
 Софтуерни решения, E-мобилност, Иновативни системи за сметосъбиране
 Eнергия от отпадъци и др.

За първи път
Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на EE и ВЕ, Smart Cities. То осигурява допълнителна възможност на изложителите за представяне на решенията им и улеснява контакта с техни нови бизнес партньори.

Конференциите:
EE и ВЕ:
– Криогенно съхранение на енергия – технология, даваща възможност за локално съхранение на енергия от ВЕИ с приложение в хранителната промишленост и логистиката, „умни електромрежи”, строителство и др.
– Уъркшоп с участието на проектите: ■ Проект GSS-VET – Геотермални и соларни умения – продължаващо образование и обучение ■ Проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома
– Сесия на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия Euroheat & Power за централизирано отопление и охлаждане.
Интелигентни градове:
– Партньорство “Дигитален преход” – част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране
– Фирмени смарт решения и иновации: ■ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ – SAP
– ■ италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др.
– Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

Паралелно събитие: Save the Planet – управление на отпадъци и екология

Станете част от изявата – свържете се с нас: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com