Започва фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации към клиентите, поради липса на договор между търговците и ФСЕС

Изх. № АСЕП 404/31.01.2023 г.

 

 

До:

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

 

ОТНОСНО: Стартиране на процеса на фактуриране за месец януари 2023 г. без отразяване на компенсации за електроенергия, поради липса на валиден договор между търговците на електроенергия и ФСЕС

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар иска да Ви уведоми, за липсата на правно основание, на база на което търговците на електроенергия могат да отразят компенсациите на крайните небитови на електроенергия за месец януари 2023 г. Въпреки гласуваната от Народно събрание схема за компенсации с действие календарната 2023 г., към настоящия момент няма сключени  договор между търговците на електроенергия и Фонд сигурност на електроенергийната система, на база на които да се изплащат средствата. Към днешна дата – 31.01.2023 г., започва  фактурирането на крайните клиенти за потребената електроенергия за месец януари 2023 г., а от ФСЕС не са ни предоставили дори проект на договор, поради липсата на Решение на Министерски съвет.

 

Подобни административни забавяния наблюдавахме многократно през изминалата година и въпреки множеството ни настоявания, не виждаме какъвто и да е прогрес в тази посока. Информираме Ви, че търговците няма да нарушат изградените си процедури на работа и срокове на фактуриране, което на практика означава, че отразяването на компенсациите към клиентите на електроенергия, ще започне от момента на подписване на договор с ФСЕС, който е единствената правна гаранция, че ще им бъдат изплатени дължимите средства от страна на държавата. До влизането в сила на такъв договор, търговците на електроенергия ще са принудени да фактурират своите клиенти за пълната себестойност на електроенергията по цени на свободен пазар.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                

……………………

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ