Днес се очаква БНЕБ ЕАД да публикува новите Правила за работа на ЦПДД

Според съобщение на официалната страница на БНЕБ ЕАД, днес (02.01.2018 г.) се очаква да бъдат публикувани окончателните Правила за работа на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори.

Проектът за актуализация се публикува на 22.12.2017 г. и според БНЕБ се налага във връзка с измененията в Закона за енергетиката, публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., според които производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW са задължени да осъществяват сделки на организиран борсов пазар, считано от 01.01.2017 г.

Новите Правила трябва да влязат в сила от 09.01.2018 г.

АСЕП изпрати свое становище, което изразява притесненията и възраженията на членовете по част от предложенията и може да бъде разгледано на следния ЛИНК