Г-жа Соня Николова – Кадиева е новоизбраният Председател на Управителния съвет на АСЕП

Общото събрание на Сдружение „Асоциация Свободен енергиен пазар“ проведе   заседание на 19 януари 2016г., на което  прие нов устав на Сдружението и избра за председател на Управителния съвет  на АСЕП  г-жа Соня Кадиева – Николова, управител на „Енерджи Съплай“ ЕООД.