в. „Капитал“ : Председателят на АСЕП за новата борсова платформа за дългосрочни договори

 

в. „Капитал“: Големите сделки за ток отиват на борсата от октомври

Търговците имат критики към предложените правила. Ако механизмът се изчисти, пазарът ще е по-прозрачен и по-изгоден за компаниите

 

Какво не харесват търговците

Правилата бяха публикувани на сайта на борсата в средата на юли, като удълженият срок за представяне на становища изтича на 8 август.

Едно от притеснителните изисквания е за 100% авансово плащане на сделките, коментираха от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП). Тя има 11 члена и неин председател е Соня Кадиева (управител на „Енерджи съплай“)… Притеснително е и че правилата си противоречат и могат да доведат до освобождаване от авансово плащане на някои участници, коментират от асоциацията на Кадиева. Така дадени фирми ще получат дългосрочно пазарно предимство. Същият би бил ефектът и от отстраняването на търговски участници, което ще става по преценка на борсата, което според асоциацията е твърде субективно….От АСЕП виждат проблеми и в изискването за гаранционно обезпечение в размер на 150 хил. лв., което трябва да се плати от всеки участник. Асоциацията намира това обезпечение за твърде голямо….

Прочетете цялата статия на в. „Капитал“ тук