БГВЕА подкрепи АСЕП и АТЕБ в исканията им за промяна в правилата на БНЕБ

Днес, 19.01.2018 г., Българска ветроенергийна асоциация излезе с официално становище, подкрепящо  исканията на АСЕП и АТЕБ за промяна в Правилата за работа на Българска независима енергийна борса.

Според писмото, изпратено до Министерство на енергетиката, КЕВР, БНЕБ, БЕХ и НЕК, БГВЕА изразяват съгласие с исканите промени и изложените аргументи в съвместното становищете на двете асоциации на търговците на електроенергия.  Акцентират върху три основни момента, които считат за фундаментални за функционирането на БНЕБ:

  1. БНЕБ да продължи да бъде страна по всички сделки до въвеждането на клирингова къща
  2. Увеличаване на правомощията на КЕВР, включително одобряване на правилата за работа и тарифата на борсата
  3. ВЕИ производителите да могат да участват на борсата посредством търговците на електроенергия

Към момента АТЕБ, АСЕП, БФИЕК и БГВЕА са единни в позицията си и настояват за спешни промени в работата на БНЕБ, както и за провеждане на среща с всички заинтересовани търговски участници и представители на МЕ, КЕВР и БНЕБ.

ЛИНК КЪМ СТАНОВИЩЕТО НА БГВЕА