АСЕП с нов член – „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД

От началото на 2019 година към професионалната общност на Асоциация свободен енергиен пазар се присъедини фирма „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД. (www.electriqube.com).

„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД притежава лицензия, съгласно решение на КЕВР – лицензия № Л-386-15/ 16.07.2012г, за извършване на дейност по „търговия с електрическа енергия“. Дружеството започва своята активна дейност, сключвайки сделки за покупко-продажба на пазара на едро на електрическа енергия в края на 2017 г. и развива портфолиото си от производители, търговци и крайни клиенти.

Приветстваме колегите с добре дошли и им пожелаваме активна и ползотворна работа в АСЕП!