АСЕП с нов изпълнителен директор

Мария Кръстева е новият изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен пазар от месец октомври. Професионалният опит на г-жа Кръстева започва през 2011 г. в „Пъблик Сървисис“, издатели на сп. Ютилитис, където отговаря за връзките с клиенти и организиране на събития. Тя притежава бакалавърска степен по “Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация и магистърска степен по “Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

„Нашата цел ще бъде да дадем повече гласност на проблемите в сектора, което да доведе до конструктивен диалог между всички заинтересова лица и изграждане на реален конкурентен пазар на електрическа електроенергия в България. Ще съсредоточим усилията си върху активно сътрудничество с институциите и организиране на публични дебати, събития и срещи“, заяви новият изпълниетелен директор на АСЕП

„Целта ние да защитим общите интереси на всички участници на пазара като подпомогнем създаването на адекватна законодателна рамка, отчитаща индивидуалните особености на местния пазар. Свободния електроенергиен пазар  и да наложим АСЕП като основна

АСЕП е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2014г., чиято дейност е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар. Асоциацията цели да обедини усилията на търговци, потребители и производители на електрическа енергия, с цел изграждане на стабилен, прозрачен и предвидим пазар. Във връзка с това АСЕП предоставя платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи между членовете и ги представлява пред публични институции и други национални и международни организации в отрасъла.