АСЕП настоя за спешно ограничаване на износа на електроенергия от електроенергийната система на България

Във връзка с климатичните условия, довели до рекордно потребление на електрическа енергия в ЕЕС на Република България, както и във връзка отказа за предоставяне на системна помощ от страна на операторите в Румъния и Гърция, на 10.01.2017  АСЕП настоя за спешно въвеждане на ограничителен режим за спиране на износа на електрическа енергия от българската електроенергийна система, за да не се постави в опасност сигурността на системата и за да не се изкривяват резултатите от работата на Българската независима енергийна борса.

Вижте текста на писмото  тук.