АСЕП е номинирана за наградите „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО 2021 г.“ на АИКБ

Асоциация свободен енергиен пазар е сред номинираните за наградите „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО 2021 г.“  в категория „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Благодарим на организаторите Асоциация на индустриалния капитал в България за високата оценка на усилията ни за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка в сектор електроенергетика.

Номинациите за наградите са направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др.

Тази година церемонията ще се проведе на 21 март. Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 22.12.2021 г., внесен от народните представители Любомир Каримански, Ива Митева, Андрей Гюров, Георги Свиленски и Георги Ганев – Законопроектът направи възможно до края на 2022 г. да се запази намалената данъчна ставка в размер на 9 % за хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кетъринг и свързани с използване на спортни съоръжения услуги, доставка на книги, храни, бебешки пелени и други (чл. 66 от ЗДДС);
 • Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г., приета с Решение № 515 на МС от 15.07.2021 г., по предложение на Министерство на труда и социалната политика – Стратегията е важен документ и спомага за ограничаване на недекларираната заетост в България и съответно за намаляване на сивия сектор;
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 в ДВ бр. 17/26.02.2021 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изработена от Работна група – Последните изменения и допълнения на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са резултат от широка дискусия и обществено обсъждане, като най-активна беше дейността на работната група от експерти на НАП и представители на редица браншови организации и производители на СУПТО и фискални устройства. Всичко това доведе до намаляване на напрежението, подобряване на бизнес средата и облекчаване изпълнението на задълженията по отчитане на продажбите;
 • Решение на Министерски съвет № 739 от 26.10.2021 г. за одобряване на програма за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия – Министерският съвет и социалните партньори в диалог и тясно сътрудничество изработиха и продължават да прилагат механизми за компенсиране на небитовите потребители за преодоляване на непланирания, безпрецедентен ръст на цената на електрическата енергия. Това позволява на организациите да се справят с шоковото поскъпване на тока, без да се налага да прибягват до сиви практики – като избягването на данъци, плащания в плик и други и по този начин допринася за изсветляване на икономиката.

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани:

 • Агенция по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони“ – За целите на кампанията и за провеждане на информационните събития като партньори бяха привлечени и редица заинтересовани институции, които предоставиха актуална информация спрямо своите компетенции;
 • Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) – Номинирана за действията си за насърчаване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/943 по отношение на пазара на електроенергия в България;
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Номинирана за принос в ограничаването на недекларираната заетост посредством подобряване на контролната функция;
 • Пейсера България АД – Дружеството е номинирано за създаването на платформа за легални и проследими дигитални разплащания.

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ за отличието ще се конкурират:

 • Българска национална телевизия и предаването „Още от деня“ – Номинацията е свързана с цялостния принос на предаването „Още от деня“ за отразяването на теми за ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Българска телеграфна агенция – Номинацията е за актуално и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор;
 • Васил Иванов – разследващ журналист и репортер от Нова ТВ – Номинацията е за направени поредица от репортажи/журналистически разследвания, свързани с прехвърлянето на фирми дължащи милиони данъци на социално слаби граждани;
 • „Денят с Веселин Дремджиев“ предаване по ТВ1 – Номинацията е за събирането и отразяването на различните гледни точки по отношение на борбата с неформалната икономика.

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.